Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

V susedstve MSÚ vzniknú jasle

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom: Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov.

Hlavným cieľom projektu je vznik nového zariadenia poskytujúceho služby sociálnej starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Miestom realizácie projektu je Gucmanova ulica č. 679/1, 920 41 Leopoldov.

Hlavné aktivity projektu sú:

  • HA1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.
  • HA 2 Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Merateľné ukazovatele

  • Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 15 miest.
  • Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1 zariadenie.
  • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 189,2800 kWh/rok.
  • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 9,3200 t ekviv. CO2.
  • Počet renovovaných verejných budov – 1.
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 235,0000 m2.

Harmonogram realizácie projektu: 01/2023 – 12/2023.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 591 052, 27 EUR.

Zazmluvnená výška NFP: 561 499,66 EUR.

http://www.mirri.gov.sk/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Základná charakteristika projektu  (123 kB)

Dekoratívna grafika, informácie v textovej podobe sú v priloženom pdf


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.