Voľné pracovné miesto na pozícii záhradník

Výzva na obsadenie voľného pracovného miesta zamestnanca na pozíciu: pracovník údržby - záhradníkHlavná náplň práce:

Celoročná údržba zelene s individuálnym výkonom sezónnych prác

- Údržba a vysádzanie trávnikov (vysádzanie, vertikutácia, hnojenie, kosenie, zavlažovanie)

- Údržba a vysádzanie živých plotov (vysádzanie, hnojenie, zastrihávanie, zavlažovanie, podsádzanie)

- Údržba a vysádzanie letničkových a trvalkových záhonov (vysádzanie, hnojenie, odburiňovanie, zavlažovanie, podsádzanie, mulčovanie)

- Údržba a vysádzanie stromov (vysádzanie, hnojenie, okopávanie, zavlažovanie, výchovné a sezónne orezy)

- Príprava plôch na výsadbu zelene

- Manipulácia so vzniknutým biologicky rozložiteľným materiálom, nakládka, odvoz, vykládka na kompost

Celoročná údržba miestnych komunikácií a chodníkov

- Mechanické čistenie dlažby, obrubníkov a spevnených plôch (odburiňovanie)

- Údržba chodníkov a verejných priestranstiev

- Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev

Kvalifikačný predpoklad:

- stredoškolské bez maturity - v odbore so zameraním na záhradníctvo výhodou

- stredoškolské s maturitou - v odbore so zameraním na záhradníctvo výhodou

Ostatné predpoklady a zručnosti:

- zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce, kreativita,

- pracovné miesto je vhodné pre zamestnanca s výkonom prevahy fyzickej práce – manuálna zručnosť

- spôsobilosť na právne úkony

Ponúkame:

- 5 dní dovolenky naviac

Požadované dokumenty:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom

- profesijný životopis

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu: marec 2020

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú – 1 rok s možnosťou predĺženia

Miesto výkonu práce: Mesto Leopoldov

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. (zákl. plat je 686,50 €)

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:

- osobne alebo poštou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

- e-mailom na adresu: prednosta@leopoldov.sk

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 28. 02. 2020 o 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberu. Rozhodujúci je termín doručenia. Dovoľujeme si upozorniť že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.


Späť na Aktuálne oznamy