Záhada odhalená

Čierna dodávka kradla v Leopoldove komunálny odpad

Záhada odhalená... Čierna dodávka, ktorá kradla kontajnery s komunálnym odpadom nebola čierna a odpad nebol iba komunálny.

Dňa 20.5.2018 sa na mestskom úrade roztrhlo vrece s telefonátmi od občanov, ktorým bola údajne odcudzená smetná nádoba na komunálny odpad čiernou dodávkou, ktorá mala v ranných hodinách obchádzať naše mesto a kradnúť nádoby.

Môžeme Vás upokojiť, nešlo o žiadnu krádež. Nádoby boli síce z niektorých náhodne vybraných domov odvezené, ale neboli odcudzené. Odviezla ich červená dodávka s bielym prívesným vozíkom a previezla ich na dvor požiarnej zbrojnice, kde sa konala plánovaná analýza komunálneho odpadu. Úprimne nás hneď v ranných hodinách tešila vaša starostlivosť a záujem o smetné nádoby, ale s pribúdajúcim časom stráveným nad komunálnym odpadom nás zarmucoval práve ich obsah.

Zozbierali sme 30 nádob z rodinných domov a 5 nádob z bytových domov. Odpad sme postupne vysýpali a triedili. Výsledky sú alarmujúce. Pozrite sa čo, sme našli.

 

Rodinné domy

ibv

 

Odpad z jedla    4,15 %

Textil        3,00 %

Kamene    6,72 %

Zmesový komunálny odpad    10,69 %

Obyvatelia rodinných domov separujú takmer všetky zložky odpadu lepšie ako obyvatelia bytových domov, avšak alarmujúce je, že takmer tri štvrtiny smetných nádob je naplnených odpadom zo záhrad. Ak zavedieme kompostovanie a zlepšíme sa v separovaní, tak smetné nádoby pri rodinných domoch by mohli byť veľké asi ako jedno desaťlitrové vedro! Ak hovoríme o šetrení, tak namiesto 10 eur by ste platili 1 euro!

 

 Bytové domy

kbv

 

Odpad z jedla    13,02 %

Textil        6,15 %

Kamene    6,72 %

Zmesový komunálny odpad    19,65 %

Obyvatelia bytových domov vyhadzujú veľmi veľa jedla a odpadu z jeho príprav. Mali by sa vylepšiť v separovaní. Ak sa to stane, tak ešte vždy v kontajneroch ostane štvrtina toho, čo nevieme vytriediť. Ale ak by sme boli poriadni, tak by piatim bytovým jednotkám postačovala 1 malá smetná nádoba (ako pri RD), resp. stačilo by, ak by sme kontajnery vynášali nie dvakrát za mesiac, ale iba raz za dva mesiace. Ak hovoríme o šetrení, tak nekupujme jedlo, ktoré nevieme zjesť. Bolo ho v nádobách až 13 %. Ušetríte, ak budete menej kupovať a menej vyhadzovať.

 

Nakupujme akurát!

Separujme lepšie!

Kompostujme!

Ušetríme a predovšetkým našim deťom nenecháme na zemi iba smetisko?


 
Späť na Aktuálne oznamy