Zákaz vypaľovania trávy a suchých porastov!

Vážení občania,

mestský úrad vás dôrazne upozorňuje na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú požiare a smrteľné zranenia najmä u starých občanov. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Odpad je možné likvidovať iným ekologickým spôsobom. Žiadame vás o rešpektovanie týchto nariadení a veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou tak nedôjde k žiadnym stratám na zdraví alebo majetku.


Späť na Aktuálne oznamy