Zasadnutie Krízového štábu mesta Leopoldov

Krízový štáb mesta Leopoldov prijal dňa 13. marca nasledovné opatrenia:

1.    Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu boli uzatvorené Základná škola i Materská škola v Leopoldove od 16.marca do 27.marca vrátane.

2.    Zatvára sa ihneď do 29.marca vrátane :

-    Nový park,

-    školské ihrisko na Hurbanovej ulici v Leopoldove,

-    areál MTK na Gucmanovej ulici v Leopoldove,

-    tenisové kurty.

3.    Predlžuje sa uzatvorenie do 29.marca:

-    nafukovacej haly,

-    stolnotenisovej haly.

4.    Zatvára sa ihneď do 29.marca vrátane:

-    Mestská knižnica na Štúrovej ulici v Leopoldove,

-    zberný dvor na Holubyho ulici v Leopoldove.

5.    Menia sa stránkové dni a úradné hodiny Mestského úradu nasledovne: Mestský úrad zostáva pre verejnosť zatvorený do 27.marca vrátane. Ohľadom vybavovania pohrebu môžu občania volať na číslo 033/73 42 207. Žiadame občanov, aby na komunikáciu s úradom využili telefón alebo e-mail.

6.    Spoločný obecný úrad v Hlohovci na Podzámskej 39 bude od 16.marca do 27. marca (vrátane) pre verejnosť uzavretý. Žiadosti môžu občania podávať poštou, konzultácie sa budú poskytovať mailom alebo telefonicky. Správne poplatky budú uhrádzané bankovým prevodom.

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Leopoldov zo dňa 13.03.2020 o 15.30

 


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.