ZÍSKALI SME 1,4 MILIÓNA EUR NA DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Leopoldov sa stalo úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Dom sociálnych služieb Leopoldov. 

Viac o projekte sa dočítate tu.

nfp 


Späť na Aktuálne oznamy