Realizované projekty

Výstavba MSU a knižnice

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

  

 

Požiarna zbrojnica a sklady 

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

chodníky na kukučínovej ulici

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

rekonštrukcia telocvične

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

zateplenie základnej školy

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

Strečanského ulica

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

hollého uLICA

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

chodník smer šulekovo

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

 analýza odpadov

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

nový park

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

Prekládka vzdušných vedení NN kukučínova a hollého

asfaltovanie ulice Rázusova

inžinierske siete moyzesova

workoutové ihrisko 

rekonštrukcia budovy mtk 

Nový park