Rozhodnutie - zverejnenie právoplatného rozhodnutia integrovaného povolenia č. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4

 Rozhodnutie - zverejnenie právoplatného rozhodnutia integrovaného povolenia č. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25.5.2020 pre prevádzku Výroba bioetanolu prevádzkovateľa Enviral a.s., Leopoldov


Späť na Verejné vyhlášky