Kontakty

Mestský úrad Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Tel. č.: +421 33 7342207
Fax: +421 33 7342388
Email: mesto@Leopoldov.sk
Web: www.leopoldov.sk
IČO: 312703

DIČ:  2021268095

Banka: VÚB Leopoldov 

Číslo účtu: 27223-212/0200, IBAN: SK 15 0200 0000 0000 2722 3212

Stránkové hodiny mestského úradu:
Pondelok: 08:00 – 12:00 h. 13:00 – 15:00 h.
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 – 12:00 h. 13:00 – 16:30 h.
Štvrtok: 08:00 – 12:00 h. 13:00 – 15:00 h.
Piatok: 08:00 – 12:00 h.


Primátorka: Mgr. Terézia Kavuliaková
Tel. č.: 033-7320700
Email: primatorka@leopoldov.sk

Sekretariát: Ing. Dana Sawicka 

Tel. č.: 0903 993 693
Email: sekretariat@leopoldov.sk

 

Učtáreň:

Alena Molnárová (ekonóm, účtovník)
Tel. č.: 033-7342207
Email: alena.molnarova@leopoldov.sk, uctaren@leopoldov.sk

Ing. Lenka Martinkovičová (ekonóm, účtovník) 
Tel. č.: 033-7342207 
Email: lenka.martinkovicova@leopoldov.sk

 

Dane a poplatky:

Gabriela Halasová (účtovník)
Tel. č.: 033-7342207
Email: poplatky@leopoldov.sk

Ľudmila Blašková (účtovník) 
Tel. č.: 033-7342207 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk

 

 

Matrika, sociálne, evidencia obyvateľov, správa cintorína: Mgr. Denisa Jarošková (referent správy)
Tel. č.: 033-7342207
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Investičný referent: Mgr. Jana Jančárová
Tel. č.: 033-7342207
Email: jana.jancarova@leopoldov.sk, investicne@leopoldov.sk

 

Kultúra, mládež, granty: Nikola Bucková

Tel. č.: 0910 863 986
Email:  nikola.buckova@leopoldov.sk

 

Životné prostredie: Mgr. Monika Jurčová (referent správy)
Tel. č.: 0911 903 705

Email: monika.jurcova@leopoldov.sk, zivotne.prostredie@leopoldov.sk

 

Mestská knižnica: Mgr. Nadežda Masárová (knihovníčka)
Tel. č.: 033-7342673
Email: kniznica@leopoldov.sk

Otváracie hodiny Mestskej knižnice:

Pondelok:   10:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Utorok:           8:30 – 12:00 13:00 – 16:30

Streda:            8:30 – 12:00 13:00 – 16:30

Štvrtok:        10:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Piatok:            8:30 – 12:00 13:00 – 16:30

Kontaktný formulár

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.