Kontakty

Mestský úrad Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Tel. č.: +42133/285 27 11
Email: mesto@leopoldov.sk 
Web: www.leopoldov.sk

IČO: 312703

DIČ:  2021268095

Banka: VÚB Leopoldov 

Číslo účtu – IBAN: SK 15 0200 0000 0000 2722 3212

Stránkové hodiny mestského úradu:

Pondelok 8.00 h – 12.00 h
13.00 h – 15.00 h
Utorok Nestránkový deň
 
Streda
8.00 h – 12.00 h 13.00 h – 16.30 h
Štvrtok 8.00 h – 12.00 h 13.00 h – 15.00 h
Piatok 8.00 h – 12.00 h   


Primátorka:

Mgr. Terézia Kavuliaková
Tel. č.: +42133/285 27 11
Email: primatorka@leopoldov.sk

Sekretariát:  

Ing. Dana Sawicka
Tel. č.: +42133/285 27 11, +421903 993 693
Email: sekretariat@leopoldov.sk

 

Učtáreň:

Ing. Lenka Martinkovičová
Tel. č.: +42133/285 27 21 
Email: uctaren@leopoldov.sk, lenka.martinkovicova@leopoldov.sk

Alena Molnárová
Tel. č.: +42133/285 27 21
Email: alena.molnarova@leopoldov.sk

 

Dane a poplatky:

Gabriela Halasová
Tel. č.: +42133/285 27 15, +421911 903 705
Email: poplatky@leopoldov.sk

Ľudmila Blašková
Tel. č.: +42133/285 27 16, +421911 903 705 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk


Matrika, sociálne, evidencia obyvateľov, správa cintorína:

Mgr. Denisa Jarošková
Tel. č.: +42133/285 27 14, +421911 903 705
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Územný plán:

Mgr. Jana Jančárová
Tel. č.: +42133/285 27 18, +421911 242 692 
Email: jana.jancarova@leopoldov.sk

 

Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu:

Ing. Lenka Hlbocká
Tel. č.: +42133/285 27 17, +421910 433 937 
Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

 

Investičná činnosť:

Ing. Kristína Bajtalová
Tel. č.: +42133/285 27 22, +421903 772 725 
Email: kristina.bajtalova@leopoldov.sk

 

Projektové oddelenie (eurofondy, štátny rozpočet):

Ing. Magdaléna Hlavatá
Tel. č.: +42133/285 27 13, +421907 737 221 
Email: magdalena.hlavata@leopoldov.sk

 

Kultúra, mládež, granty:

Nikola Bucková
Tel. č.: +42133/285 27 20, +421910 863 986 
Email: nikola.buckova@leopoldov.sk

 

Zeleň:

Katarína Súkupová
Tel. č.: +42133/285 27 20, +421903 475 419
Email: katarina.sukupova@leopoldov.sk, zivotne.prostredie@leopoldov.sk

 

Odpadové hospodárstvo:

Ing. Stanislava Bachňáková
Tel. č.: +42133/285 27 19
Email: stanislava.bachnakova@leopoldov.sk

 

Správa majetku mesta:

Ing. Soňa Konečná
Tel. č.: +421911 242 690
Email: sona.konecna@leopoldov.sk

 

Mestská knižnica:

Mgr. Nadežda Masárová
Tel. č.: +42133/734 26 73
Email: kniznica@leopoldov.sk

Otváracie hodiny Mestskej knižnice:

 Pondelok

 10.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 18.00 h

 Utorok

 08.30 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Streda

  08.30 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 10.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 18.00 h

 Piatok

  08.30 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 

Letný režim otváracích hodín:

Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 je knižnica otvorená v letnom otváracom čase: každý pracovný deň od 08.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 16.00 h.

Kontaktný formulár

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.