Rozhodnutie - zverejnenie právoplatného rozhodnutia integrovaného povolenia č. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4

 Rozhodnutie - zverejnenie právoplatného rozhodnutia integrovaného povolenia č. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25.5.2020 pre prevádzku Výroba bioetanolu prevádzkovateľa Enviral a.s., Leopoldov


Späť na Verejné vyhlášky

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.