Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby,

upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, vybudovanie líniovej stavby, uloženie 2 x HDPE 40/33 mm + 7MT 10/8 mm rúr v katastri obcí Ratkovce, Zlkovce, Cerveník, Trakovice, mesta Leopoldov a mesta Hlohovec, v katastrálnych územiach Sulekovo a Hlohovec.


Späť na Verejné vyhlášky