Verejná vyhláška SK Zbrojnica kanalizácia

 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania Požiarna zbrojnica - dažďová kanalizácia

Príloha na stiahnutie_začatie SK

Späť na Verejné vyhlášky