VV stavebne povolenie nasvietenie prechodu pre chodcov ul.Jesenskeho HC

VV stavebne povolenie nasvietenie prechodu pre chodcov ul.Jesenskeho HC

Stavebné povolenie na stavbu : „Nasvietenie priechodov pre chodcov ul. Jesenského“ v Hlohovci.

ktorá bude umiestnená na pozemkoch pare. č. 987/1, 1074/1, 1173, 1410, 1366/7 (pare. reg. E) 1369 (parcela reg. E) v kat. území Hlohovec


Späť na Verejné vyhlášky

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.