NS Športovcov

KONTAKT

NS ŠPORTOVCOV

Kontaktná osoba: Dušan Kliman

Tel. číslo:  0908 898 573

Informácie o organizácii: venuje sa športovej činnosti v priestoroch klubu pod kinom Osveta, kde je fitness, usiluje sa skvalitniť služby pre návštevníkov fitness.