Integrované obslužné miesto (IOM)

Čo vybavíte

Integrované obslužné miesto občana – IOMO

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.

Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí Vám nielen čas, ale aj peniaze.

Na pracovisku IOM je možné vybaviť:

  • Výpis z registra trestov – dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti
  • Výpis z listu vlastníctva – dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti
  • Výpis z obchodného registra – dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti


 Čo potrebujete

Platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas.

Potrebné tlačivá

Správne poplatky

Poplatok, ktorý občan zaplatí za konkrétnu službu IOM sa delí na správny poplatok a asistenčný poplatok. Správny poplatok je príjmom štátu, asistenčný poplatok slúži na náklady spojené s touto službou a zostáva obci.

List vlastníctva: 7,90 € (4 € správny poplatok + 3,90 € asistenčný poplatok)

Výpis z registra trestov:3,90 € (2 € správny poplatok + 1,90 € asistenčný poplatok)

Výpis z obchodného registra:4,50 € (0 € správny poplatok + 4,50 € asistenčný poplatok)

 Viac informácii na: https://www.iomo.sk/sluzby-a-ceny

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00


Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.