Ohlásenie prác na odstránení poruchy

Čo vybavíte

Slúži len pre správcov jestvujúcich inžinierskych sietí.

 

SÚVISIACE PREDPISY:

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Ohlásenie prác na odstránení poruchy

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie prác na odstránení poruchy

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

 

Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.