Ohlásenie prác na odstránení poruchy

Čo vybavíte

Slúži len pre správcov jestvujúcich inžinierskych sietí.

SÚVISIACE PREDPISY:

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Ohlásenie prác na odstránení poruchy

Potrebné tlačivá

Ohlásenie prác na odstránení poruchy

Správne poplatky

Kde vybavíte

Kancelária – Referát životného prostredia

Zodpovedná osoba

Mgr. Monika Jurčová

e-mail: monika.jurcova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00