Vydanie povolenia na uzáveru MK

Čo vybavíte

SÚVISIACE PREDPISY:

Čo potrebujete

Vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • určenie a projekt dopravného značenia počas uzávierky
  • vyjadrenie dotknutých účastníkov konania
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa pol. 83 písm. e) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

Správne poplatky

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 70,- € podľa pol. 83 písm. e) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Kde vybavíte

Kancelária – Referát životného prostredia

Zodpovedná osoba

Mgr. Monika Jurčová

e-mail: monika.jurcova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00