Vydanie povolenia na uzáveru MK

Čo vybavíte

SÚVISIACE PREDPISY:

Čo potrebujete

Vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • určenie a projekt dopravného značenia počas uzávierky
  • vyjadrenie dotknutých účastníkov konania
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa pol. 83 písm. e) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

Správne poplatky

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 70,- € podľa pol. 83 písm. e) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Kde vybavíte

Kancelária – Referát životného prostredia

Zodpovedná osoba

e-mail: 

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.