Vydanie povolenia na uzáveru MK

Čo vybavíte

Vydanie povolenia na uzáveru mestskej komunikácie.


SÚVISIACE PREDPISY

 

Čo potrebujete

Vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • určenie a projekt dopravného značenia počas uzávierky
  • vyjadrenie dotknutých účastníkov konania
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa pol. 83 písm. e) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

 

Správne poplatky

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 70,- € podľa pol. 83 písm. e) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu

 

Zodpovedná osoba

Ing. Henrieta Zlámalová
Tel. č.: 033/28 527 19, 0910 433 937
Email: henrieta.zlamalova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.