Zvláštne užívanie MK

Čo vybavíte

Žiadateľ podá vyplnenú žiadosť podľa predtlače. Spolu so žiadosťou predloží i podpísaný písomný záväzok (tlačivo), v zmysle ktorého sa zaviaže, že po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky bude priebežne zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré prípadne vzniknú v dôsledku nedokonalého uvedenia prekopaných častí do pôvodného stavu.

 

SÚVISIACE PREDPISY

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.

K žiadosti je ďalej potrebné doložiť:

  • stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby
  • vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (SPP - distribúcia, a.s., TAVOS, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom, a.s.)
  • vyjadrenie PZ SR ODI Trnava k zmene dopr. značenia (ak sa rozkopáva MK)
  • písomný záväzok

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

 

Správne poplatky

Za vydanie rozhodnutia zaplatí žiadateľ poplatok 80 eur.

Všetky ostatné podmienky budú upresnené v príslušnom rozhodnutí.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu

 

Zodpovedná osoba

Ing. Henrieta Zlámalová
Tel. č.: 033/28 527 19, 0910 433 937
Email: henrieta.zlamalova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.