Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Pandemická situácia

INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA SÚVISIACE S COVID-19

Priebežne pre vás sledujeme a aktualizujeme informácie, ktoré okrem webovej stránky a mestského rozhlasu zverejňujeme aj na facebookovej stránke mesta a prostredníctvom aplikácie Správy o meste Leopoldov. 

Núdzový stav

Od 23. 2. 2022 sa ruší núdzový stav.

 

Všeobecné opatrenia

Od 28. februára 2022 sa začne postupné uvoľňovanie opatrení.

Prvá fáza

– ruší sa režim OTP, OP a OP+,

– ruší sa domáca karanténa pre celú triedu v prípade pozitivity žiaka.

– služby môžu byť otvorené od 5.00 h do 00.00 h,

– bude výrazne zvýšená kapacita počtu účastníkov menej rizikových podujatí, uvoľnenia nastanú aj v prípade viac rizikových podujatí, ako sú svadby, večierky,

– zmeny sa dotknú aj športu, wellness a fitness.

Druhá fáza

Začne sa 28. 3. 2022. Zrušia sa kapacitné obmedzenia, obmedzenia prevádzkových hodín a upraví sa povinnosť nosiť respirátor a rúško. 

 

Vstup zamestnancov na pracovisko

S účinnosťou od 5. februára 2022 sa ruší povinný OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia už nie sú povinní zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré uvedený režim nespĺňajú. Viac informácií.

 

Karanténa a izolácia

Karanténu nesmiete skončiť skôr ako 5 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 5 dní od objavenia sa prvých príznakov. Zmeny v domácej karanténe a izolácii pozitívnej osoby platné od 25. 1. 2022

 

Prekrytie horných dýchacích ciest

Riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora musia mať všetky osoby na verejnosti, vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty platí aj na verejnosti v exteriéri a na hromadných podujatiach. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest – platné od 19. 1. 2022

 

prevádzky a služby

Vstup do prevádzok je povolený všetkým osobám, nevyžaduje sa kontrola dokladu o očkovaní, testovaní či prekonaní COVID-19. Pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch umožniť len osobám s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami - vo všeobecnosti platí povinnosť nosiť respirátor. Vo väčšine prevádzok (vrátane taxislužieb) neplatí kapacitné obmedzenie. V prípade špecifických prevádzok môžu platiť osobitne stanovené kapacitné limity. Zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov). Prevádzky sú povinné umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti návštevníkov dodržiavať opatrenia, zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice, často vetrať priestory, dezinfikovať dotykové plochy, kľučky, nákupné vozíky a košíky, používané prístroje, nástroje a pomôcky, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Podrobnejšie informácie o opatrenia v rámci prevádzok a služieb

   

hromadné podujatia

Všeobecné podmienky:

– Vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

– Pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor a vyznačiť vstup a výstup.

– Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov.

– Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe, pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov.

– Pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať).

– Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

– Pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Podrobnejšie informácie o opatreniach v rámci hromadných podujatí

 


Viac informácií nájdete na https://korona.gov.sk/

(Aktualizované 10. 3. 2022).


Covid automat

Očkovanie

Mobilné odberové miesta

Postup pri domácej karanténe

Zdroje informácií

Na stiahnutie

Oficiálne vyhlásenia, uznesenia, opatrenia

 

Pomoc s nákupmi

Mesto Leopoldov bude aj v priebehu ďalšej vlny epidémie nového typu koronavírusu COVID-19 pomáhať osamelým seniorom, osamelým ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, osamelým ľuďom s vážnym chronickým ochorením alebo osamelým občanom v karanténe. Donášku nákupu potravín, drogérie a liekov môžete nahlásiť na emailovej adrese senior@leopoldov.sk alebo na telefónnom čísle +42133/285 27 11, +421903 993 693. Kontakty sú určené pre osamelých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Nákupy si môžete zabezpečiť aj prostredníctvom online donáškových služieb v niektorých obchodných reťazcoch alebo v eshopoch, ktoré sa špecializujú na donášku drogérie či potravín.