Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Oficiálne vyhlásenia, uznesenia, opatrenia

24. 01. 2022 VYHLÁŠKA 7 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

14. 12. 2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 772 zo 14. decembra 2021 k návrhu  na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavnéhozákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

09. 12. 2021 VYHLÁŠKA 290 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

09. 12. 2021 VYHLÁŠKA č.  289 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

08. 12. 2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 735 z 8. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu  opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

08. 12. 2021 Zbierka zákonov UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 735 z 8. decembra2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

25. 11. 2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

25. 11. 2021 VYHLÁŠKA č. 264 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

25. 11. 2021 VYHLÁŠKA č. 263 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

25. 11. 2021 VYHLÁŠKA č. 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

25. 11. 2021 VYHLÁŠKA č. 261 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

18. 11. 2021 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

18. 11. 2021 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

12. 8. 2021 VYHLÁŠKA č. 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí účinná od 16.8.2021

17.05.2021_UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

04.05.2021_UZNESENIE VLÁDYSLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 225 z 28. apríla2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

04.05.2021_UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 229 z 28. apríla2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

28.04.2021_Uznesenie Vlády SR č. 215 zo dňa 26.04.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu od 29.4.2021  

19.04.2021_Uznesenie vlády SR č. 203 z 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  

1.04.2021_Uznesenie vlády SR č. 176 z 31. marca 2021 k návrhu na doplnenie uznesenia č. 160/2021  

18.03.2021_UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

28.02.2021_UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

3.02.2021_ 41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 43. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra 44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

3.02.2021_COVID automat platný od 8.2.2021 Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)

3.02.2021_UNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra2020a na prijatie opatrení podľa čl. 5ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

3.02.2021_UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 78 z 5. Februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

3.02.2021_36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany

22.01.2021_Uznesenie č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

22.01.2021_13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  

18.01.2021_UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17.januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

11.01.2021_Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 – celkové znenie 

11.01.2021_Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19  

08.01.2021_Uznesenie vlády č. 1 zo 6.1.2021 – lockdown Nitra od 11.1.2021

07.01.2021_Vyhláška č. 67 UVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

07.01.2021_Vyhláška č.70 UVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

07.01.2021_Vyhláška č. 76 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno a Vyhláška č.77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

07.01.2021_Uznesenie č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu

07.01.2021_Uznesenie č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny

23.12.2020_VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (čiastka 31)  

22.12.2020_VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (čiastka 26) 

17.12.2020_Uznesenie vlády SR č.804/2020 zo 16.12.2020 „rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu“  

14.12.2020_VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (čiastka 23)

10.12.2020_ 34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 11.12. a 14.12.2020

9.12.2020_31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu, 32. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl.

 25.11.2020_VYHLÁŠKY č. 26 a 27 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – platné od 27.11.2020 

 16.11.2020_VYHLÁŠKY č. 24 a 25 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – platné od 16.11.2020  

12.11.2020_Uznesenie vlády SR č. 718 zo dňa 11.11.2020, ktorým sa predlžuje NÚDZOVÝ STAV na území Slovenskej republiky na 90 dní

5.11.2020_Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4.novembra2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu 

4.11.2020_Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č.16 - opatrenia vstupu do prevádzok platné od 2.11.2020

29.10.2020_Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693, v ktorom sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania

23.10.2020_Uznesenie vlády č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu  

21.10.2020_Uznesenie vlády č. 665 z 18.10.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na COVID 19
15.10.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/8323/2020 opatrenia rúška od 15.10.2020

15.10.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/8326/2020 opatrenia prevádzky od 15.10.2020

9.10.2020_Opatrenie RÚVZ so sídlom v Trnave pri ohrození verejného zdravia 

1.10.2020_Uzatvorenie areálu MTK  

30.9.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

30.9.2020_ Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu

30.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7693/2020 opatrenie hranice 01.10.2020 

30.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7852/2020 opatrenie rúška 29.9.2020

29.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. 2020-03372-1-Hlohovec-hormadné podujatia

29.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 2020-03371-1-zákaz návštev Piešťany

29.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. 2020-03371-2-Hlohovec zákaz návštev

21.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Trnava 1

21.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Trnava 2

18.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7311/2020 opatrenie prevádzky od 16.9.2020

17.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7310/2020 opatrenia hranice od 15.9.2020

16.9.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7189/2020 opatrenia rúška od 14.9.2020

11.9.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7092/2020 opatrenie prevádzky od 8.9.2020

11.9.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/7093/2020 opatrenie zmena hranice od 10.9.2020

11.9.2020_Usmernenie hlavného hygienika - deviata aktualizácia

2.9.2020_Rozhodnutie ministra školstva  

31.8.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - opatrenie zamestnávateľ od 24.8.2020

31.8.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - opatrenie prevádzky od 1.9.2020

31.8.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - zmena opatrenia rúška od 1.9.2020

31.8.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - opatrenia hranice domáca izolácia rizikové krajiny od 1.9.2020

20.7.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – zmena hranice od 20. 7.2020  

6.7.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - Opatrenie o nosení rúška OLP/5453/2020 s účinnosťou od 4. júla 2020

6.7.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - Opatrenie prevádzky OLP/5454/2020 s účinnosťou od 4. júla 2020

6.7.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - Opatrenie domáca izolácia rizikové krajinyOLP/5455/2020 s účinnosťou od 6. júla 2020

28.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - Opatrenie OLP/5274/2020 s účinnosťou od 1. júla 2020 

23.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP 5091/2020 opatrenia prevádzky  

23.6.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP 5090/2020 opatrenia rúška

23.6.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP 5089/2020 opatrenia k hraniciam doplnenie bezpečných štátov

12.6.2020_Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o skončení núdzového stavu, zrušení uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušení zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušení zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky Č. 366 zo dňa 10. júna 2020

11.6.2020_Uvoľňovanie opatrení od 10.6.2020

10.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4738/2020 opatrenie prevádzky od 9.6.2020

10.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4739/2020 domáca izolácia zrušenie štátnej karantény od 9.6.2020

10.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4825/2020 opatrenie rúška od 9.6.2020

4.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4647/2020 opatrenie 2. zmena hranice 48 hodín od 4.6.2020 doplnenie opatrenia opatrenia ekaranténa z 23.05.2020

4.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4593/2020 opatrenie zrušenie zákazu návštev od 3.6.2020

3.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4592/2020 opatrenie prevádzky 4 fáza od 2.6.2020

3.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/4591/2020 opatrenie rúška od 2.6.2020

3.6.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - OLP/45032020 opatrenie hranice 48 hodín od 1.6.2020 doplnenie opatrenia ekaranténa z 23.05.2020

27.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – OLP/4363/2020

26.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – OLP/4361/2020 

23.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa 

20.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - rúška

20.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – hromadné podujatia

18.5.2020_Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – štátna karanténa od 15.5.2020

13.5.2020_  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – školské zariadenia, zariadenia školského stravovania

6.5.2020_Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – nové informácie týkajúce sa zastupiteľstiev a pohrebov

6.5.2020_Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva – hromadné podujatia bohoslužby

6.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – otváranie 2 fáza 

4.5.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa 

24.4.2020_Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport  

22.4.2020_Opatrenie úradu verejného zdravotníctva - otvorenie prevádzok režimové opatrenia od 22.4.2020  

21.4.2020_Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

20.4.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka pri nosení rúška od 21.4.2020

20.4.2020_ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.4. 

17.4.2020_Uznesenie vlády SR k k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

17.4.2020_Uznesenie vlády SR k Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny 

7.4.2020_Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu  

4.4.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa

3.4.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – Zakazuje sa prevádzka zariadení pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku podľa § ~4 zákona Č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení školského stravovania s účinnosťou od 3.4.2020

30.3.2020_Zasadnutie Krízového štábu mesta Leopoldov zo dňa 30.3.2020

30.3.2020_Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

29.3.2020_Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok

28.3.2020_Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020  zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární"

28.3.2020_Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu 

27.3.2020_Rozhodnutie MŠVVaŠ SR , ktorým sa prerušuje vyučovanie škôl a prevádzka školských zariadení, určujú sa termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020, ruší sa vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ruší sa vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 

25.3.2020_Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

25.3.2020_Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné) – Aktualizované: 25.03.2020, 10.00 h

24.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb.

24.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.

24.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

 23.3.2020_Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

 21.3.2020_ Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

19.3.2020_Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia) 

19.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia účinné od 19.3.2020, zo dňa 18.3.2020

19.3.2020_Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 

17.3.2020_Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

15.3.2020_ Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

13.3.2020_Zasadnutie Krízového štábu mesta Leopoldov zo dňa 13.3.2020

13.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

13.3.2020_Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii 

13.3.2020_Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 

13.3.2020_Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

13.3.2020_Verejná vyhláška - rozhodnutie o karanténe 

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu

Uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí

Verejná vyhláška – rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí

Verejná vyhláška - rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu koronavírusu 

Odporúčania ak cestujete z oblastí nákazy I 

Odporúčania ak cestujete z oblastí nákazy II 

Odporúčania ako znížiť riziko nákazy 

Preventívne opatrenia

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.