Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Investičné články

Mestský úrad robí Leopoldovu dobrÉ meno v oblasti architektúry

Dekoratívna grafikaAj v roku 2023 mal Leopoldov zástupcu medzi nomináciami na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR. Mestský úrad v Leopoldove odborníci nominovali v kategórii Verejné budovy. Slávnostné vyhlásenie ocenených diel sa uskutočnilo 5. októbra 2023 a naše mesto získalo ďalšiu cenu CE ZA AR.

Viac informácií.

 

 

Oprava leopoldovského domu smútku je dokončená

Dekoratívna grafikaOprava leopoldovského domu smútku začala na jeseň roku 2022, keď poslanci na tento účel vyčlenili z mestského rozpočtu 95 000 eur. V rozpočte na rok 2023 sa v rámci tejto sumy počíta aj s prípravou projektovej dokumentácie a so samotnou realizáciou novej hrobovej, resp. urnovej sekcie, ktorá bude stáť 50 000 eur.

Viac informácií.

 

 

Ako postupujú práce v rámci výstavby domu sociálnych služieb

Dekoratívna grafikaAko sme už informovali, mesto získalo nenávratný finančný príspevok 1,4 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré využije na komplexnú obnovu objektu vrátane okolia a dvora na Štúrovej ulici, kde kedysi sídlila polícia a neskôr knižnica. Vznikne tu moderné zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálnu starostlivosť seniorom.

Viac informácií.

 

 

Výsadba stromov v našom meste napreduje

Dekoratívna grafikaMesto v ostatnom období investovalo do výsadby stromov. Pozdĺž cesty na Štrkovku boli vysadené hrušky a oskoruše, pri futbalovom ihrisku jarabiny, na Štúrovej ulici javor a duby, ktoré pribudli aj na Hollého ulici.

 Viac informácií.

 

 

 

Prvá cena v súťaži Baumit fasáda roka

Dekoratívna grafikaLeopoldovský mestský úrad získal prvú cenu v kategórii Nebytová stavba v rámci 11. ročníka súťaže Baumit Fasáda roka 2023. Cieľom súťaže Baumit Fasáda roka je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov, ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

 

 

 

Situácia v meste v súvislosti s energiami

Dekoratívna grafikaSamosprávy aj daňoví odborníci už dlho hovoria, že rôzne príspevky a bonusy vlastne len vyťahujú občanom peniaze z druhého vrecka prostredníctvom znížených podielových daní plynúcich do obcí a miest. Pre väčšinu obcí už dlhodobo ide o veľký zásah do ich rozpočtov a obce deficit financií na to, aby mohli plniť svoje základné funkcie, musia riešiť nepopulárnymi opatreniami, aby aspoň čiastočne kompenzovali výpadky.

 Viac informácií.

 

 

Na Gucmanovej ulici vznikajú jasle

Dekoratívna grafikaJasle vznikajú vedľa mestského úradu v budove bývalého úverového družstva, ktorá bola neskôr využívaná ako rodinný dom. Mesto na vybudovanie jasiel získalo finančnú dotáciu takmer 562 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výstavba by mala byť ukončená v novembri tohto roka.

Viac informácií.

 

 

Oprava domu smútku

Dekoratívna grafikaOprava leopoldovského domu smútku začala na jeseň roku 2022, keď poslanci na tento účel vyčlenili z mestského rozpočtu 95 000 eur. V rozpočte na rok 2023 sa v rámci tejto sumy počíta aj s prípravou projektovej dokumentácie a so samotnou realizáciou novej hrobovej, resp. urnovej sekcie, ktorá bude stáť 50 000 eur.

Viac informácií.

 

 

 

Výsadba záhonov – na jar žneme plody minuloročnej práce

Dekoratívna grafikaŽneme plody minuloročnej práce. Mesto minulý rok realizovalo rekonštrukciu záhonov v parku na námestí – v časti pri malom detskom ihrisku a na opačnej strane cesty, pred obchodmi. Výsadbe predchádzala výmena zeminy. Pri návrhu vzhľadu záhonov sme vychádzali z umiestnenia výsadbových plôch voči slnku. Rekonštruované záhony sú slnečné a sčasti tienisté a podľa tohto kritéria bol aj vyberaný výsadbový sortiment.

Viac informácií.

 

 

Dažďová záhrada v leopoldovskom parku

Dekoratívna grafikaDažďová voda na zákrute oproti mestskému úradu bola dlhodobým problémom pre obyvateľov nášho mesta. Zaplavovanie cesty až v šírke jedného jazdného pruhu bolo príčinou dopravných kolízií v neprehľadnej zákrute. Vedenie mesta sa preto rozhodlo z vlastných zdrojov investovať do odvedenia vody na druhú stranu cesty a vytvoriť tu tzv. dažďovú záhradu.

 Viac informácií.

 

 

 „Našponovaný“ rozpočet na rok 2023

Dekoratívna grafikaChaotická situácia vo verejných financiách spôsobila samosprávam veľké problémy. Neisté príjmy obcí niektorým z nich tento rok neumožnili vytvoriť vyrovnaný rozpočet. Tá leopoldovská patrí medzi tie šťastnejšie, keďže súhrou predvídavosti, ale aj rôznych pozitívnych okolností sa jej podarilo načas schváliť rozpočet mesta na tento rok.

 Viac informácií.

 

 

Leopoldovský mestský úrad medzi nomináciami na cenu Dušana Jurkoviča

_m2a9575_webSpolok architektov Slovenska organizoval v roku 2022 58. ročník Ceny Dušana Jurkoviča. Osemčlenná medzinárodná porota posudzovala 26 prihlásených diel. Na základe osobných obhliadok 11 realizácií určila jedného laureáta a päť nominácií. „Je nutné zdôrazniť, že členovia komisie výrazne vyzdvihli dvojicu diel - Jurkovičovu Tepláreň v Bratislave a Mestský úrad v Leopoldove, ktoré napriek svojmu odlišnému charakteru spĺňali najprísnejšie kvalitatívne hodnotenia.“ Viac informácií.

 


Reportáž o výsledkoch analýzy komunálneho odpadu v našom meste

Dekoratívna grafikaV krátkej reportáži sa dozviete o výsledkoch analýzy komunálneho odpadu, ale aj ďalšie informácie o odpadovom hospodárstve mesta.

 

 

 

 

 

Získali sme 78 000 eur na vodozádržné opatrenia

Dekoratívna grafikaMesto Leopoldov sa úspešne zapojilo do výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku s projektom Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov. Ministerstvo životného prostredia nám schválilo 78 000,- eur v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Viac Informácií.

 

 

 

Článok o Leopoldove na archinfo

 _m2a9520 web„Ako stavať z verejných zdrojov? Napríklad tak, ako v Leopoldove. Efektívne, s rozumom a navyše s pridanou kultúrnou hodnotou... Nový mestský úrad v Leopoldove je referenčným príkladom, ktorý ukazuje, ako sa to má robiť...“ Aj takéto pozitívne reakcie si môžete prečítať v článku na profesionálnom architektonickom portáli ARCHINFO, kde autori článku Leopoldov nazývajú mestom architektonických súťaží, ktoré obišiel snáď málokoho z architektonickej obce. Upozorňujú na to, že „kľúčovú úlohu pri tom zohrala ucelená vízia rozvoja mesta a systematická práca na projektoch, ktoré presahujú jedno volebné obdobie.“ Celý článok.

 

Získali sme takmer 180 000 na rekonštrukciu zázemia tenisových ihrísk

Dekoratívna grafikaNové zázemie pre tenistov bude stáť takmer 300 000 eur. 174 510,54 eur sme vďaka úspešnému projektu získali z Fondu na podporu športu v rámci Grantového programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (60 % celkovej sumy). Z vlastných zdrojov mesto investuje 116 340,30 eur (40 % celkovej sumy). Spolufinancovanie už schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Projekt sa mal realizovať už v máji 2022, nakoniec sa však jeho začiatok posunie o niekoľko mesiacov. Viac informácií.

 

 

Ako „odčítať“ čas na hodinách

Dekoratívna grafikaMnohí z nás si isto už lámali hlavu nad tým, ako ukazujú čas hodiny umiestnené na budove mestského úradu. Ich cieľom nemalo byť pripomínať okoloidúcim, že už päť minút meškajú do práce alebo že o päť minút zavrú „samošku“ (napokon, neďaleko sú hodiny na veži kostola a zvyčajne máme hodinky aj sami na ruke či na telefóne). Hodiny sú tu predovšetkým symbolom, architektonickým prvkom, dodávajúcim novej budove atribút radnice. Ako z nich odčítať čas, na to sme sa spýtali odborníka. Celý článok.

 

 

 


 

 

Po oprave cesty na Štrkovku sa pokračuje s ďalšími zmenami v tejto lokalite

Dekoratívna grafikaOprava cesty okolo Štrkovky začala 17. 1. 2022. Cieľom bolo nájsť riešenie na zamedzenie prejazdov cez poľnohospodársku pôdu v užívaní spoločnosti Food Farm a zároveň zlepšiť kvalitu tejto poľnej cesty, ktorú využívajú rybári, záhradkári a obyvatelia mesta Leopoldov. Okolo Štrkovky od napojenia na betónovú cestu pri Váhu až po napojenie na novú asfaltovú cestu v južnej časti Štrkovky tak bola vybudovaná kamenistá cesta. Túto rekonštrukciu realizoval Slovenský rybársky zväz. Mesto zabezpečilo súhlas s terénnou úpravou cesty od spoločnosti Food Farm a koordinovalo vzájomnú dohodu všetkých účastníkov.

 

 

 


 

TTSK plánuje v budúcom roku opravovať ďalšiu časť cesty na Hlohovskej ulici

Dekoratívna grafikaV roku 2020 mesto žiadalo Trnavský samosprávny kraj o opravu časti Hlohovskej cesty od poslednej rekonštrukcie po autobusovú zastávku na námestí, ktorá mala byť realizovaná v rozsahu odstránenia vrchných vrstiev asfaltu a následnej pokrývky cesty novou asfaltovou vrstvou. Cesta nadväzuje na okraj vozovky, priľahlé parkoviská a autobusové zastávky a technický stav jej prídlažby nie je vyhovujúci. Preto mesto plánuje súčasne s rekonštrukciou časti cesty III/1319 realizovať súbežne aj opravu okraja vozovky, resp. napojenia na teleso cesty. Mesto zároveň žiadalo o vybudovanie vsaku dažďovej vody v križovatke pred budovou mestského úradu.

Viac informácií.

 

 

 

Oprava pomníka Jarolíma Gucmana

Oprava pomníka Jarolíma Gucmana - dekoratívna grafikaV roku 2020 mesto získalo dotáciu vo výške 2000 eur z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov. Túto dotáciu mesto využilo na opravu pomníka Jarolíma Gucmana. Drobné rekonštrukčné práce sa realizovali v novembri tohto roka a týkali sa najmä odstránenia nečistôt, machov a lišajníkov z kamennej časti pomníka a obnovy písma na pamätnej tabuli s informáciami o Jarolímovi Gucmanovi.

Viac fotografií.

 

 

Nové oplotenie v areáli MTK

Dekoratívna grafikaKoncom roka 2021 sa ešte stihlo zrealizovať výmena zadného plota za tréningovým ihriskom v športovom areáli MTK (pri Novom parku). Ťažký betónový plot bol v zlom technickom stave, a to nielen vizuálne, ale najmä z hľadiska bezpečnosti. Priehľadné oplotenie priestor opticky zväčší, bude vzdušnejší a otvorenejší. Súčasťou oplotenia je aj brána k vstupu na MTK. Vedľa plotu vznikne priestor na výsadbu zelene, prípadne parkovacie miesta.

Viac fotografií.


  

  

Medzinárodný úspech nového parku

Dekoratívna grafikaÚžasný medzinárodný úspech pre naše mesto! Vďaka architektom, ktorí realizovali rekonštrukciu starého cintorína a ktorí ho prihlásili do medzinárodnej súťaže, bol leopoldovský Nový park zaradený medzi 14 najúspešnejších projektov na medzinárodnej architektonickej súťaži BigMat International Architecture Award’21. Porota posudzovala viac ako 1000 zaujímavých projektov z rôznych krajín, takže konkurencia bola naozaj veľká.

 

 

 

Dom sociálnych služieb v meste Leopoldov

Dekoratívna grafika

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom Dom sociálnych služieb Leopoldov. Viac informácií.

 

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.