Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Mesto zaplatí za plyn 10-násobok, dane a poplatky dramaticky nestúpnu

Zvyšovanie poplatkov - dekoratívna grafikaSamosprávy na Slovensku už dlho upozorňujú na to, že rôzne opatrenia vládnych garnitúr okresávajú rozpočet samospráv. Minulý rok samosprávy na Slovensku vrátane tej leopoldovskej na niekoľko mesiacov stiahli svoje mestské a obecné zástavy na pol žrde, aby vyjadrili svoj nesúhlas s krokmi vlády, ba zorganizovali viacero protestov. Samosprávy aj daňoví odborníci už dlho hovoria, že rôzne príspevky a bonusy vlastne len vyťahujú občanom peniaze z druhého vrecka prostredníctvom znížených podielových daní plynúcich do obcí a miest. Pre väčšinu obcí už dlhodobo ide o veľký zásah do ich rozpočtov a obce deficit financií na to, aby mohli plniť svoje základné funkcie, musia riešiť nepopulárnymi opatreniami, aby aspoň čiastočne kompenzovali výpadky. Tento efekt si samosprávy vyčísľovali aj po nedávnom zavedení tzv. Matovičových balíčkov – napríklad dve zvýšenia daňových bonusov sa v mestskom rozpočte Leopoldova odzrkadlili znížením príjmu o takmer 155 tisíc eur oproti tomu, čo by malo mesto na rok 2023 dostať by mesto dostalo pred zavedením bonusov. K tomu treba pripočítať infláciu, všeobecný nárast cien, markantný nárast cien za všetky typy energií, čo mnohé obce riešia napríklad redukovaním, v tom horšom prípade aj odstavením verejného osvetlenia. Domácnosti si to až tak neuvedomujú, keďže pre ne boli ceny zastropované. Aj ony by však mali energie šetriť, pretože minuté megawathodiny elektriny či plynu v konečnom dôsledku zasa zaplatia oni – hoci zo štátnej kasy, ktorá sa ale plní aj z ich daní.

Mesto zatiaľ platí elektrinu po starom

Zvyšovanie poplatkov - dekoratívna grafika „Naše mesto zatiaľ tento problém s cenami za elektrinu nepociťuje, pretože máme zazmluvnené staršie, výhodné ceny ešte do konca marca. Prostredníctvom združenia miest a obcí sme sa zapojili podobne ako iné obce a mestá na okolí do hromadného obstarávania, ktoré malo zabezpečiť, že ceny budú kvôli vysokému objemu výhodnejšie. Do súťaže sa však prihlásil len jeden uchádzač a jeho cena sa ukázala byť neprimerane vysoká, preto sa primátori a starostovia dohodli, že ju nebudú akceptovať. Starostovia podpísali dodatok k pôvodnej zmluve, ktorý zabezpečí trhové ceny elektriny, preto sa cena elektriny pravdepodobne bude meniť podľa vývinu cien na trhu. Nový dodávateľ na energie sa bude teda vo verejnom obstarávaní znovu vyberať, a to tak, aby zmluva s ním bola účinná od júla tohto roka,“ vysvetľuje prednostka mestského úradu Ing. Adriana Urbanová.

V osobitnom režime má mesto elektrickú energiu vo verejnom osvetlení. Naň sa do konca tohto roka vzťahujú ešte ceny, ktoré dávnejšie vysúťažila spoločnosť FIN.M.O.S., a. s., doterajší správca mestského verejného osvetlenia. Aj preto mesto napríklad nemuselo redukovať vianočnú výzdobu, ako to robili iné mestá. Dnes už je po rokoch verejné osvetlenie opäť v správe mesta a postupne mesto bude verejným obstarávaním zabezpečovať aj elektrinu pre nočné osvetlenie mesta. Zároveň začne proces pasportizácie verejného osvetlenia s cieľom vymeniť menej efektívne zdroje svetla za tie ekonomickejšie. Občania môžu byť pokojní, v žiadnom prípade sa na území mesta nepredpokladá obmedzovanie verejného osvetlenia ani času svietenia, čo by mohlo smerovať napr. k nárastu kriminality, zníženiu bezpečnosti alebo iným negatívnym javom. Práve naopak, mesto v súčasnosti napr. hľadá možnosť, ako nahradiť osvetlenie niektorých lokalít pri železničnej stanici, ktoré donedávna zabezpečovali železnice.

V spravodajstve sa už niekoľko mesiacov objavujú reportáže o tom, že dodávatelia elektriny nielen obecným úradom, ale aj základným a materským školám posielajú faktúry s niekoľkonásobným zvýšením cien. Zatiaľ ani tento problém mesto neriešilo, pretože materská škola ide v režime ako mesto, teda momentálne má ešte „staré“ ceny za elektrinu, a základná škola má zmluvu uzavretú do konca tohto roka a bude riešiť dodávky a ceny energií osobitne.

Pre niektoré samosprávy finančná pomoc, ktorú s energiami avizovala vláda, prišla neskoro, prípadne je nepostačujúca. „Avizovaná pomoc spočíva v tom, že keď náklady na elektrinu presiahnu 199 eur za 1 megawatthodinu a plynu 99 eur za 1 MWh, rozdiel medzi touto čiastkou a skutočnou sumou z 80 % uhradí ministerstvo hospodárstva a zvyšok opäť samospráva. Mesto túto dotačnú schému využije pravdepodobne vtedy, keď so svojimi organizáciami „naskočí“ na nové ceny za energie,“ vysvetľuje prednostka úradu.

Za plyn mesto zaplatí podstatne viac

Zvyšovanie ceny plynu - dekoratívna grafikaZvyšovanie ceny plynu - dekoratívna grafikaNo už teraz je jasné, že mesto bude žiadať o dotácie na dodávky plynu. Zatiaľ je situácia pokojná, pretože stále je v platnosti zmluva s SPP, ktorá mestu garantuje sumu 15 eur za megawatthodinu plynu. Zmluva platí do konca októbra tohto roka. Na základe výsledkov verejného obstarávania však do platnosti vstúpi na začiatku novembra nová zmluva, ktorá stanovuje 10-násobnú cenu – 152 eur za MWh. V tejto cene ešte nie sú premietnuté distribučné a prepravné náklady. Mesto tak zvýšené náklady na energie vie zatiaľ len predvídať a ich skutočnú výšku spozná až v druhej polovici roka.

 

Poplatok za odpad vzrástol o 7 eur na rok

Dekoratívna grafikaBez ohľadu na tieto skutočnosti sa vzhľadom na infláciu a rastúce ceny automaticky zdražuje činnosť mesta v úplne všetkých oblastiach. A na to, aby ju vykonávalo, potrebuje mať zdroje. Zastupiteľstvo preto odsúhlasilo nariadenia, ktorým sa v roku 2023 zvýšia určite dane a poplatky. Našťastie, nepôjde o výraznejšie zvýšenie, s ktorým musia operovať ostatné samosprávy. Spomenieme tie poplatky, ktoré sa dotknú takmer všetkých obyvateľov.

Dekoratívna grafikaV prípade poplatku za komunálny odpad sa zvýši jeho cena o 7 eur na osobu a kalendárny rok, teda z doterajších 36,50 na 43,54 eura. Dôvodom je neustály rast výdavkov za zvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadov. „K zvyšovaniu sme pristupovali citlivo, mali sme vypracovaných viacero alternatív tak, aby zvýšenie výrazne nepostihlo práve tých najzraniteľnejších. Príjmy od občanov by mali po zvýšení dosiahnuť 260 420 eur, ani tak nepokryjú náklady mesta za nakladanie s odpadmi, pretože výdavky dosiahnu asi 271 800 eur,“ vysvetľuje prednostka úradu. K nim treba ešte pripočítať 50 tisíc eur, ktoré mesto bude stáť prevádzka zberného dvora. Mesto za likvidáciu odpadu tak bude musieť z iných položiek vynaložiť ešte takmer 62 tisíc eur. Aj preto je na mieste pokračovať v dôslednej separácii odpadu, najmä biologicky rozložiteľného, ale aj všetkých ostatných, ktoré môžeme ako občania separovať.

Viac aj za bývanie

Dekoratívna grafikaNárast sa nevyhol ani bývaniu. Všeobecne sa pri zvyšovaní vychádzalo z miery odhadovanej inflácie 20 percent na začiatku decembra minulého roka, keď sa rozpočet pripravoval. Konkrétne zvýšenia jednotlivých položiek sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré je uverejnené na internetovej stránke mesta.

Dekoratívna grafikaKeďže každý občan má inú situáciu a nedá sa preto jednoznačne uviesť, o koľko percent sa mu zvýšia dane z nehnuteľnosti, pre ľahšiu predstavivosť uvádzame niekoľko príkladov. Kým napríklad daňovník doteraz zaplatil za byt s rozlohou 70 metrov štvorcových (čo je rozloha bežného 3-zbového bytu) 21 eur (0,30 € za m2), tento rok zaň zaplatí 30,80 eur (0,44 € za m2).

V prípade rodinných domov uvedieme príklad domu s rozlohou 100 m2 a pozemku s rozlohou 500 m2: minulý rok daňovník zaplatil za dom daň 30 eur (0,30 € za m2), tento rok zaň zaplatí 44 eur (0,44 € za m2); za pozemok s rozlohou 500 m2 zaplatil daň vo výške 5,55 eura a tento rok zaň zaplatí daň vo výške 6,47 eura. Daň za takýto dom s pozemkom sa tak zvýši z doterajších 35,55 € na 50,47 €.

V prípade garáží takisto uvedieme jednoduchý príklad: za garáž s rozlohou 20 m2 zaplatil občan daň v roku 2022 vo výške 9,60 eura (0,48 € za 1 m2) za rok, tento rok zaplatí daň výške 11,60 eura (0,58 € za 1 m2). Všeobecne záväzné nariadenie č. 162/2022 s podrobnejšími informáciami napríklad o znížení dane alebo o o oslobodení od dane je zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Z ostatných daní, s ktorými sa bežný občan môže v reálnom živote stretnúť, je napríklad daň za psa – tá sa zvýšila z doterajších 12 eur za psa a rok na 20 eur. Naďalej platí ustanovenie, že na psa chovaného v rodinných domoch je možné uplatniť si polovičnú zľavu a pribudlo ustanovenie, že od dane je oslobodený pes so špeciálnym výcvikom a záchranársky pes. Výška ostatných daní je uvedená vo VZN č. 157/2022, ktoré je takisto zverejnené na internetovej stránke mesta.

J. Hladký(text vyšiel v Časopise Leopoldov číslo 1/2023, ktoré si môžete pozrieť v našom archíve)

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.