Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Na Gucmanovej ulici vznikajú detské jasle

Cieľom projektu Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov je vznik nového zariadenia poskytujúceho starostlivosť o deti vo veku do troch rokov. Nové jasle na Gucmanovej ulici budú poskytovať služby na podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života obyvateľov a služieb pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. Projekt zároveň rešpektuje podmienku kapacitného zabezpečenia tak, že v nových jasliach bude možné umiestniť 15 detí a v prípade, že budú zariadenie navštevovať aj deti do jedného roka, bude maximálna kapacita zariadenia 12 detí. Projekt podporil Európsky fond regionálneho rozvoja.

Dekoratívna grafika Jasle vznikajú vedľa mestského úradu v budove bývalého úverového družstva, ktorá bola neskôr využívaná ako rodinný dom. Pred výstavbou mestského úradu ho vedenie mesta získalo do svojho vlastníctva a začalo pripravovať architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu a zapojilo sa do projektových výziev. Napokon v nich bolo úspešné a vďaka tomu sa uskutočňuje výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektu na zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Jeho súčasťou sú aj opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy, ktorá je v pomerne zlom stavebno-technickom stave, no práce podľa vedenia mesta napredujú. Začalo sa s nimi v auguste minulého roka a ukončené majú byť v novembri tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu sú určené vo výške 591 715 eur a výška nenávratného finančného príspevku je 562 129,25 eur. Projekt vychádza z dlhodobého zámeru mesta Leopoldov a zo strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Leopoldov, do ktorého sa pred časom aktívne zapojili sami obyvatelia mesta – takmer 49 % respondentov vyjadrilo potrebu posilniť sociálne služby zamerané na podporu rodín s deťmi. V starostlivosti o deti chýbalo práve zariadenie pre najmenšie deti. Keďže objekt nebol určený pre dnes navrhovanú funkciu jaslí, projekt je postavený tak, aby dosiahol nový účel maximálne úspornými, ale účelnými zmenami.

Ako budú vyzerať jasle?

Dekoratívna grafikaZastavaná plocha jaslí bude 235 metrov štvorcových. Na strane do dvora so záhradou a sadom bude umiestnená prekrytá terasa, ktorá rozšíri možnosti na využívanie objektu. Na prvom podlaží budovy budú umiestnené priestory pre deti – vstupný priestor, šatňa, umyváreň s toaletami, jedáleň, kuchynka, herňa pre deti, spálňa pre deti a východ na prekrytú terasu. V podkrovných priestoroch budú situované priestory pre personál – denná miestnosť, priestor pre pracovné stoly, ktoré budú využívané na vybavovanie agendy jaslí, malý sklad, kotolňa, kúpeľňa). Všetky vstupy do budovy aj samotná budova sú riešené bezbariérovo – rampami. Parkovanie je vyriešené jedným krátkodobým parkovacím miestom pred objektom pri hlavnom vstupe na privezenie a odvoz dieťaťa. Dlhodobejšie parkovanie je možné na druhej strane komunikácie. Objekt bude o rekonštrukcii energeticky efektívny a jeho energetická hospodárnosť bude na úrovni A1. Záhrada je rozdelená do dvoch častí. Priestor pri budove bude určený pre aktivity detí a vzdialenejšia časť – stromový sad – budú môcť využívať deti, ale možno aj verejnosť, pretože je prístupná aj zo strany mestského úradu. V objekte dvora a záhrady jaslí vznikne okrem herných objektov a mobiliáru, ktoré sú súčasťou oprávnených výdavkov projektu, aj dostatok priestoru pre prírode blízke riešenie zelene výsadbou popínavých rastlín, trvaliek a drevín. Tieto prvky budú vysadené tak, aby vytvárali na budúcom dvore dostatok tieňa a útulného prostredia. Mesto v objekte jaslí vybuduje zelenú stenu a dažďový záhon s možnosťou vybudovania malého jazierka využívajúceho dažďovú vodu zo strechy. Všetky uvažované riešenia predstavujú zelené riešenia krajinnej tvorby a napomáhajú opatreniam proti otepľovaniu.

Dekoratívna grafikaŽiadosť o poskytnutie NFP s názvom Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov je v súlade so stratégiou IROP, PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifickým cieľom 2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Viac informácií o projekte.

 

Dekoratívna grafika  Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika  Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafikaDekoratívna grafika

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.