Nenávratné finančné príspevky

Projekt Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Cieľ: Prostredníctvom aktivít projektu dôjde k modernizácii a vybaveniu fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne, jazykovej učebne a školskej knižnice. Žiaci základnej školy budú po implementácii projektu disponovať modernými, plne vybavenými učebňami, čo im v modernejšom a kvalitnejšom vzdelávaní prispeje k zvyšovaniu kľúčových kompetencií potrebných pre ďalšie vzdelávanie a hlavne pre trh práce a ich lepšiu uplatniteľnosť.

Prijímateľ: Mesto Leopoldov

Nenávratný finančný príspevok: 99 982,19 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 89 457,75 EUR

Opis projektu

 

Podpora domáceho kompostovania

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

Vodozádržné opatrenia v meste Leopoldov

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

Dom sociálnych služieb v meste Leopoldov

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

Detské jasle

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

kompostárne a zberný dvor

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

 

cyklotrasa

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: Nestránkový deň Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.