Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Realizované a plánované projekty

V tejto sekcii vám predstavujeme projekty, ktoré sa v súčasnosti realizujú alebo plánujú realizovať. Niektoré sú už takmer ukončené, v rámci iných sa zatiaľ iba pracuje na projektovej dokumentácii či architektonickej štúdii alebo sa hľadajú finančné prostriedky, vďaka ktorým by sa mohli uskutočniť.

Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov

Dekoratívna grafikaCieľom projektu Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov je posilnenie ochrany pred povodňami a zmiernenie ich negatívnych dôsledkov na majetok, ľudské zdravie, životné prostredie a hospodársku činnosť ako aj zmiernenie ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy zadržiavaním vody v krajine.

 Viac informácií.

 

  

 NOVÉ ZÁZEMIE PRE TENIS

Dekoratívna grafikaNa Gucmanovej ulici v okolí športovísk to hlavne v letných mesiacoch žije. Plánujeme tu vybudovať nový objekt, ktorý bude slúžiť tenisovému klubu, ale aj iným klubom v meste na cvičenie a športové aktivity. Návrh riešenia tohto objektu je veľmi prírodný a zároveň plne funkčný. Veríme, že aj vďaka novým priestorom na mimosezónne trénovanie bude tento šport v leopoldovských dresoch rovnako úspešný ako doposiaľ.

Viac informácií

  

Riešenie migračných výziev v meste Leopoldov

Dekoratívna grafikaProjekt súvisí s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Mesto Leopoldov sa v tejto problematike podieľalo na dvoch verejných zbierkach pre utečencov z Ukrajiny, ktoré sme venovali utečncom, ktorí žijú na územní mesta, charitatívnej organizácii Samaria Hlohovec a sociálnemu podniku Baterkáreň v Trnave.

Viac informácií.

 


Rekonštrukcia Kukučínovej ulice

Kukučínova ulica – orijektová dokumentácia rekonštrukcie

Rekonštrukcia chodníkov na tejto ulici už bola zrealizovaná. Teraz prišla na rad cesta, ktorej oprava je naplánovaná tak, aby sa vyriešil problém so stojatou dažďovou vodou na križovatke ulíc Kukučínova a Záhradnícka. Ďalšia časť rekonštrukcie ulice za železničným priecestím je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie.

Viac informácií.

  

 

 

Dvory v obkolesení bytoviek v našom meste majú šancu na nový vzhľad  Dekoratívna grafika

Projekt – Gojdičova / Štúrova – úprava dvora, realizačná projektová dokumentácia rieši plochy verejných priestorov obytného dvora. Projekt je rozdelený na dva stavebné objekty. Objekt SO 01 rieši spevnené plochy, mobiliár a herné prvky s bezpočnostnými dopadovými zónami. Objekt SO 02 rieši nespevnené plochy a sadové úpravy.

 

 

BICYKLOM DO PRÁCE ČI NA VÝLET JE NAŠOU REGIONÁLNOU PRIORITOU

Dekoratívna grafikaPlánovanou cyklotrasou chceme prepojiť Piešťany s Hlohovcom, samozrejme cez Leopoldov. Chceme využiť eurofondy a vybudovať príjemnú a pohodlnú trasu s dĺžkou takmer 30 km a zároveň vybudovať bezpečné cykloparkovanie na železničnej stanici.

Viac informácií

 

 

 

 Kino sa dočká návrhu novej podoby aj využitia

Dekoratívna grafikaPred takmer štyridsiatimi rokmi fungoval objekt kina aj ako kultúrne a osvetové centrum. Plánovanou rekonštrukciou doň prinesieme každodenný život a aktivitu. Azda práve tento krok posunie naše voľnočasové a neformálne vzdelávanie, kultúru a spoločenské aktivity do čias, keď sme na ne mali aj viac času.

Publikované: 11.7.2017   

Viac informácií

 

 

PRIPRAVUJEME PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU NA MOYZESOVU ULICU

Dekoratívna grafika

Zámerom mesta je čo najkvalitnejšie zrekonštruovať túto ulicu tak, aby sa vytvoril priestor, ktorý bude príjemný pre pobyt človeka a ohľaduplný voči životnému prostrediu, a s ktorým budú spokojní miestny obyvatelia.

Viac informácií.

 

 

 

 

modernizácia odborných učební ZŠ

Dekoratívna grafika

Cieľom projektu realizovaného s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja je modernizácia učební v miestnej základnej škole. Do vylepšenia jazykovej učebne, školskej knižnice, školského laboratória a dielní sa investuje viac ako 103 000 eur.

Viac informácií. 

 

 

 

 

 plán výstavby a rekonštrukcie nájomných bytov

Dekoratívna grafika

Mesto Leopoldov disponuje nájomnými bytmi na Gojdičovej a Rázusovej ulici. Tento počet však nepokrýva všetky žiadosti a žiadateľov neustále pribúda. Preto sme začali pracovať na odkupovaní pozemkov pod plánovanú bytovku, ktorá by mohla vyrásť na Rázusovej ulici oproti tej existujúcej.


 

 

 

 

PRIESTORY NÁŠHO „AMFITEÁTRA“ SPOLKOVEJ ZÁHRADY“ PLÁNUJEME REKONŠTRUOVAŤ PO ČASTIACH

Spolková záhradaVzhľad javiska, hľadiska či priestorov baru v Spolkovej záhrade je našou ďalšou prioritou v oblasti kultúrnych stánkov. V tomto roku plánujeme spracovať projektovú dokumentáciu a následne začneme od javiska obnovovať i tieto priestory a snáď sa nám v troch etapách podarí vybudovať kultúrny stánok hodný vystúpenia i väčších interpretov.

Publikované: 28.5.2017  

 Viac informácií. 

 

 

Parkovanie popri železničnej stanici je vážny problém

Dekoratívna grafikaLeopoldov ako železničný uzol má výhodnú polohu v súvislosti so železničnou dopravou a jej využívaním na cestovanie do zamestnania, do škôl a pod. Táto výhoda so sebou prináša aj negatíva. Tie vnímame na Nádražnej a Štúrovej ulici, kde pred bytovými a rodinnými domami parkujú cestujúci železníc a obmedzujú tak obyvateľov. Tento problém už dlhodobejšie riešime so Železnicami SR s cieľom vybudovať záchytné parkovisko s možnosťou financovania z eurofondov.

 

 

 

CHODNÍK V SMERE NA ŠULEKOVO ČAKÁ NA SVOJ ČAS

Cesta od Novopoldu na čerpaciu stanicuUž od roku 2014 pracujeme na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod plánovaným chodníkom, ktorý by mal viesť od časti Novopold po autobusovú zastávku pri čerpacej stanici Slovnaft. Z hľadiska bezpečnosti chodcov je tento problém veľmi aktuálny. Napriek dlhotrvajúcemu úsiliu zatiaľ stále nemôžeme pristúpiť k realizácii z dôvodov veľkej rozdrobenosti pozemkov a nevôle vlastníkov odpredať často aj malé plochy parciel.

 

 

 

KOMASÁCIA PIEŠŤANSKÁ

Dekoratívna grafika

Nedostatok pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a rastúci záujem o výstavbu rodinných domov nás priviedol k rozhodnutiu realizovať drobné pozemkové úpravy, ktorými z rozdrobených pozemkov vzniknú stavebné a vytvorí sa tak nová lokalita s takmer šesťdesiatimi stavebnými pozemkami.


 

 


 

 Aj ulice Rázusova a Mojzesova sa dostanú vyššie v rebríčku

Rázusova ulicaOkrem spomínaných opráv ulíc a chodníkov sa usilujeme medzi väčšie priority mesta posunúť aj opravu Rázusovej a Mojzesovej ulice.


 

 

 

 

ŠTÚDIA TROLASKY A NOVÁ VÝSADBA

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia tribúny MTK

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

Spravodlivosť v odpadoch

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 NOVý ZBERNý dvor a kompostáreň

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 


  

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.