Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

bicyklom do práce či na výlet je našou regionálnou prioritou

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ bez realizácie
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 12/2016
 • územné konanie _ 01/2017-10/2017
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 10/2017-11/2017
 • stavebné konanie _ 11/2017-02/2018
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 01/2018
 • výber dodávateľa _ xx/2018
 • realizácia diela_xx/2019

AUTORI:

A5ateliér architektúry a urbanizmu,Pekárska 11, 917 01 Trnava

Architektúra: Ing.arch.Peter Odnoga, Ing.arch.Tamara Čendulová

Doprava: Ing.Fraňová

 

Zámer realizovať navrhovanú cyklotrasu spájajúcu mesto Leopoldov s obcami Červeník, Madunice, Koplotovce a Drahovce s možnosťou prepojenia na mesto Piešťany, resp. mesto Hlohovec, vychádza z historicky dlhodobej spolupráce, všeobecnej prepojenosti a intenzívnej komunikácie občanov riešeného regiónu. Cyklotrasa bude vedená cez katastre piatich sídelných útvarov, pričom vytvorí súvislé prepojenie medzi mestami Hlohovec, Leopoldov a Piešťany, v celkovej dĺžke cca. 23,820 km.

kataster Leopoldov 6,258 km

kataster Červeník 5,067 km

kataster Madunice 4,557 km

kataster Koplotovce 1,250 km

kataster Drahovce 6,510 km

cyklomost 0,178 km

V zastavanom území obcí bude cyklotrasa vedená po miestnych komunikáciách, mimo zastavaných území po poľných cestách, resp. po hrádzi inundačného územia Váhu. Medzi obcami Madunice a Koplotovce je nutné viesť cyklotrasu cez novonavrhované premostenie Váhu. V meste Leopoldov budú zrealizované pri železničnej stanici parkovacie plochy pre cyklostojany, resp, cykloboxy. Cieľom zámeru cyklotrasy je zintenzívniť cyklistický pohyb obyvateľov dotknutých obcí regiónu navzájom, priblížiť lokalitu turistom, cykloturistikou dať možnosť vnímať krásy regiónu a reliéfu povodia Váhu. 

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Celková situácia 

Situácia kataster Leopoldov 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • realizácia
 • po výstavbe/rekonštrukcii

   

   

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.