Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Cyklostojisko na stanicic

V súčasnosti sa na základe vypracovanej štúdie prostredníctvom verejného obstarávania hľadá firma, ktorá bude v budúcom roku realizovať rekonštrukciu verejného priestoru s parkovaním bicyklov pri železničnej stanici v Leopoldove. Mestské zastupiteľstvo na tento účel v rozpočte vyčlenilo takmer 25 000 eur. Priestor sa nachádza pred budovou železničnej stanice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. „Hlavnou myšlienkou je vytvoriť prehľadný priestor s pobytovým charakterom s jednoduchým prestrešením pre parkovanie bicyklov a nadviazať na priestor v okolí súčasnej železničnej stanice. Nové navrhované plochy a objekty majú za cieľ skultúrniť priestor riešeného územia – vytvárajú nový lokalitný program v území,“ uvádzajú projektanti Dorota Volfová, Ondrej Marko, Anna Kvasniaková a Jana Kvasniaková v architektonickej štúdii.Cyklostojisko - dekoratívna grafika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové cyklostojisko má ambíciu prispieť k podpore cyklodopravy, prípadne zlepšiť možnosti v rámci kombinovania cyklodopravy a cestovania vlakom. Autori štúdie tiež predpokladajú, že rekonštrukcia, ktorá priestor sprehľadní a skultúrni, prispeje aj k zníženiu pravdepodobnosti odcudzenia bicyklov a umožní cyklistom rýchlo, jednoducho a efektívne zaparkovať svoj bicykel. Na mieste sa v súčasnosti nachádzajú staré stojany a betónové oplotenie, ktoré zhoršuje prehľadnosť a využiteľnosť celého priestoru. Stojany aj s oplotením budú preto odstránené. Nahradia ich dva nové prístrešky, pričom sa však pri súčasnej rekonštrukcii vybuduje iba jeden prístrešok, ktorý bude situovaný bližšie k potravinám a jeho kapacita bude asi 40 bicyklov. Ak tento prístrešok v budúcnosti nebude cyklistom stačiť, doplní ho druhý stojan s kapacitou 50 bicyklov. Dôležité je, že štúdia už teraz počíta s možnosťou jeho doplnenia a tomu projektanti prispôsobili aj celý návrh projektu. Počet miest na odkladanie bicyklov sa teda v budúcnosti môže v prípade potreby až dvojnásobiť bez toho, aby bolo potrebné intenzívne zasahovať do už opraveného priestoru a znova ho prerábať. „Pri takomto fázovaní sa predpokladá s návrhom prípravy pre druhý prístrešok pod dlažbou – základy stĺpov a príprava na odvedenie zrážkovej vody do plochy so zeleňou, chránička pre budúce osvetlenie prístrešku,“ dopĺňajú projektanti.

Cyklostojisko - dekoratívna grafika 

Cyklostojisko pred železničnou stanicou

Prístrešky sú navrhnuté z oceľovej konštrukcie bez náteru, strecha bude z vlnitého sklolaminátu alebo z plastu, aby prepúšťala svetlo. Podhľad bude tvoriť recyklovaný plastový rošt, ktorý sa použije aj na steny boxu na smetné nádoby. Do prístrešku bude možné parkovať bicykle z obidvoch strán. „Sú tak minimalizované stĺpy, aby bol priestor čo najprehľadnejší. Prestrešenie je umiestnené kolmo na budovu s cieľom zachovať čo najlepšie priehľady na Národnú kultúrnu pamiatku. V rámci prvého prístrešku sa nachádza aj uzatvárateľný box na umiestnenie prepraviek pre prevádzku potravín a kontajnerov na odpad. Tieto budú tak upratané do jedného čo najmenej nápadného objektu integrovaného v navrhovanom prístrešku, čo zníži vizuálny smog v území. V prístreškoch bude integrované osvetlenie a príprava na umiestnenie kamerového systému.“

Cyklostojisko - dekoratívna grafika 

Všetky spevnené plochy budú vyspádované do dvoch zelených plôch, v rámci ktorých bude dažďová voda prirodzene vsakovať. Projektanti tu navrhujú vytvoriť štrkové zmiešané záhony, na ktorých okraji bude umiestnené sedenie. Zelené plochy by mali slúžiť aj na to, aby sa do nich pod povrchom odviedla zrážková voda z prístreškov pre bicykle a zo striech existujúcej budovy. Tieň v priestore zabezpečia dva stromy, pôvodný gaštan a novovysadené ginko dvojlaločné, ktoré dobre znáša mestské prostredie a výsadbu do navrhnutého štrukturálneho substrátu. „Toto riešenie je použité kvôli rozumnému využitiu dažďových vôd a vytvoreniu čo najlepších podmienok pre strom v takomto prostredí s veľkým pomerom spevnených plôch.“ Betónová dlažba nenarúša materiály, ktoré sú použité v ďalších častiach železničnej stanice a pred vstupom do potravín je cesta navrhnutá tak, aby bola prístupná pre zásobovanie. V budúcnosti sa počíta s odstránením stĺpu elektrického vedenia, ktorý by sa mal presunúť pod zem. Investičná referentka Kristína Bajtalová dodáva, že projekt sa tento rok už nepodarí zrealizovať, lebo po dokončení vizualizácie priestoru budú čakať na vyjadrenie od Slovenských železníc. Tento vyjadrovací proces je dlhý, preto mesto predpokladá, že rekonštrukcia by sa mohla začať realizovať v budúcom roku. „V rámci terénnych úprav sa plánuje riešiť aj Nádražná ulica, na ktorej je usadnutý chodník a niekoľko výtlkov,“ dopĺňa informácie o plánovaných nadväzujúcich úpravách v lokalite K. Bajtalová. V súčasnosti je navrhnutý prechod pre chodcov pri autobusovej zastávke oproti potravinám a cyklostojisku, ktorý sa realizácie dočká pravdepodobne tiež v budúcom roku, po schvaľovacom procese.

 Cyklostojisko - dekoratívna grafika

Cyklostojisko - dekoratívna grafika 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.