Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Dvor v materskej škole

Charakteristika

V súčasnosti sa deti v materskej škole môžu vonku hrať v centrálnej časti areálu – na trávnatej rozptylovej ploche, v časti, ktorá sa nachádza za budovou materskej školy a na ploche pozdĺž priečelia hlavnej budovy. V centrálnej časti sa nachádza zároveň aj najväčšia spevnená plocha areálu, ktorej súčasťou je preliezačka v štrkovej ploche. Ďalej ide o herné prvky, studňu, priestor pre odpadové hospodárstvo a stojany pre bicykle. Naľavo od centrálnej časti sa nachádza trávnatá plocha s preliezačkami, pieskoviskom a skladom pre náradie a sezónne herné prvky. Za budovou materskej školy sa nachádzajú preliezačky a pieskovisko, tie si však vyžadujú zásadnejšiu rekonštrukciu, alebo úplnú výmenu. Obe spomínané pieskoviská predstavujú plochu 65 m2, teda ich plocha postačuje pre deti v plnej kapacite materskej školy. Zo strany priečelia hlavnej budovy sa nachádzajú drevené domčeky, mobilné aj fixné preliezačky a pieskovisko v tvare hexagónu. Tvarové riešenie pieskoviska predstavuje problém pri riešení jeho prekrytia a zároveň si jeho technický stav vyžaduje rekonštrukciu.

V minulom roku (2021) sa v rámci projektu riešilo vybudovanie podmienok na to, aby v areáli materskej školy vznikol priestor na exteriérové vyučovanie, detské predstavenia či rôzne podujatia realizované vonku. Tento zámer podarilo uskutočniť vďaka vybudovaniu drevenej konštrukcie, ktorá bude slúžiť ako pódium počas vystúpení škôlkarov, ale aj ako exteriérová trieda na vyučovanie vonku. Na sedenie poslúžia mobilné drevené kocky a kulisu búde robiť okrasne kvitnúca bylinná výsadba. Táto časť projektu bola financovaný zo zdrojov VÚC, Mesta Leopoldov a sponzorov. V roku 2022 by mesto chcelo v rekonštrukcii pokračovať.

Projekt počíta s vybudovaním bylinkovej záhrady a trasy pre preteky na kolobežkách. Zároveň rieši problém s dopadovou plochou v centrálnej časti pod preliezačkou, ktorá je v súčasnosti štrková. V areály tiež chýbajú miesta, kde si môžu deti počas dňa stráveného vonku odložiť svoje veci a oddýchnuť si v tieni. V rámci areálu materskej školy sú navrhnuté aj alternatívne plochy pre vytvorenie depresií, do ktorých bude odvedená dažďová voda zo strechy. Plocha dažďových záhrad bude 388,53 m2.

Autori projektu areál dvora rozdelili na 4 zóny. Usporiadaním aktivít do skupín tak bude možné jednotlivé zóny prispôsobiť pre deti s rôznymi požiadavkami podľa ich veku a charakteru aktivít počas dňa.

1) Aktívna zóna, herná plocha

Centrálna časť areálu predstavuje zároveň aj najväčšiu rozptylovú plochu pre deti – ihrisko. V strede sa nachádza pôvodný preliezkový hrad, ktorého dopadová plocha bude riešená ako EPDM granulát. Upravené v tejto časti budú aj komunikácie pre jednoduchšie nadviazanie na hlavné vstupy do budov. Súčasťou spevnenej plochy bude i kolobežková dráha, ktorej trasa bude graficky vyznačená. Plocha bude doplnená o zelený pás s drevitou vegetáciou pre vytvorenie prirodzeného tieňa na hernej ploche.

 

2) Pobytová, pokojná zóna

Vpravo od centrálnej časti sa nachádza trávnatá pobytová plocha. Súčasťou tohto priestoru sú dreviny, ktoré vytvárajú prirodzený tieň. Ku kmeňom stromov sú navrhnuté rozšírené drevené sedenia, ktoré zároveň budú slúžiť deťom na odloženie ich vecí počas aktivít na dvore. Preliezačky, herné prvky a veľké pieskovisko v tomto úseku ostávajú pôvodné. Plocha je dotvorená o ohnisko so sedením a detskú lezeckú stenu na priľahlej strane kopčeka. Sklad náradia, ktorý sa nachádzal pred kopčekom, bude z dôvodu získania priestoru presunutý na spevnenú plochu v centrálnej časti areálu. Zároveň môže slúžiť ako stena na maľovanie.

 

3) Pre najmenších

Zo zadnej strany budovy materskej školy ostane kompozícia takmer nezmenená. Preliezačky a herné prvky prejdú rekonštrukciou či úplnou výmenou. Priestor bude doplnený o pocitový chodník. Pieskovisko, ktoré sa nachádza v tejto časti, si zachová pôvodný tvar, no tiež prejde rekonštrukciou rámu a nového systému prekrytia. Z hľadiska charakteru herných prvkom je táto časť určená pre menšiu skupinu detí v nižšej vekovej kategórii.

 

4) Edukačná zóna

Zo strany priečelia hlavnej budovy materskej školy sa nachádza vysoký borovicový porast, tým plocha nadobúda atmosféru lesa. V tejto časti bude umiestnený objekt, ktorý poslúži ako exteriérová učebňa pre deti. Plocha bude ďalej dotvorená prvkami, ako sú tabuľa na kreslenie či drevené preliezačky. Spolu s pôvodnými drevenými hernými prvkami tak vznikne prírodné detské ihrisko. Pieskovisko v tvare hexagónu získa nové využitie ako bylinková záhrada. Deti sa tu spolu s učiteľkami môžu učiť o rastlinách a starostlivosti o ne.

Autori štúdie: Laboratórium architektúry krajiny (Dominika Kalovasíková, Michal Marcinov, Matúš Šantolík).

Dvor materská škola situácia - dekoratívna grafika


    Dvor materská škola perspektíva - dekoratívna grafika

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.