Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Edukačná záhrada základnej školy

Miestna základná škola sa dočká novej odpočinkovej a výučbovej záhrady prostredníctvom projektu Príroda v záhrade – Záhrada v prírode. Projekt má dlhodobejší charakter, pretože plánuje revitalizáciu dvoch vonkajších pozemkov školy. Prvým z nich je park situovaný v ľavej časti školy vedľa vchodu od hlavnej cesty a druhý pozemok sa nachádza medzi budovou školy a jedálňou, vedľa betónového ihriska.

Školský dvor návrh - dekoratívna grafikaCieľom je vytvoriť výučbovú záhradu, ktorá bude predstavovať prírodnú učebňu s edukačnými prvkami orientovanými na tematiku prírody a na druhej ploche inovatívny priestor na hru. Súčasťou projektu je doplnenie zelene, rôznych pohybových a výučbových prvkov, vďaka ktorým vznikne unikátny priestor na prepojenie vyučovania, pobytu v prírode a pohybu. Deti takto budú môcť prakticky spoznávať prírodné zákonitosti v priebehu jednotlivých ročných období a teóriu, ktorú sa naučia v triedach, si budú môcť overiť a vyskúšať priamo vonku.

„Návrh úprav sa odvíjal od funkčného využitia priestoru tak, aby zeleň plnila nielen mikro-klimatickú a hygienickú funkciu, ale aj esteticko-psychologickú a vzdelávaciu. Priestor je riešený tak, aby umožnil výučbu, pohyb a relaxáciu pod šírym nebom. V rámci pobytu v záhrade si deti vytvárajú vzťah k miestu, v ktorom žijú a na ktorého tvorbe a následnej údržbe sa spolupodieľali,“ vysvetľujú hlavné architektky projektu Ing. arch. Dana Václavíková a Ing. Marianna Holušová Růžičková. Exteriér školy bude slúžiť na výučbu, pozorovanie, záhradkárčenie, ale aj na hru a odpočinok počas prestávok či voľnejších dní. „Školská záhrada bude rozdelená na jednotlivé zóny inšpirované prírodnými živlami (zem, vzduch, oheň, voda), ktoré sa budú vzájomne prelínať,“ spresňujú architektky.

Školský dvor návrh - dekoratívna grafikaPriestor medzi budovou školy a jedálňou bude určený predovšetkým na pohyb a aktívnu hru detí, na stretávanie sa žiakov a učiteľov, prípadne rodičov a priateľov školy. Projektantky v návrhu využívajú zachytenú vodu zo striech školy, vďaka ktorej vzniknú trvalkové záhony a záhony s bylinkami. V projekte sa plánuje aj výstavba malého kruhového amfiteátra, ktorý bude slúžiť na umiestnenie malého ohniska. V celom priestore umiestnia lavičky a rôzne prvky na sedenie a oddych. Pre najmenších žiakov bude určené špeciálne vyvýšené pieskovisko organického tvaru, stromový domček s prístupom po sieti, kladine a malej rampe a dva hracie domčeky v tvare písmena A. Nebudú chýbať lezecké prvky a zostavy, preliezacie siete, šikmá plocha na šplhanie, rebrík na lezenie, uzavierateľné skrinky na výučbové pomôcky, trojhrazda či balančné lano. Obnovy sa dočká aj nevyhovujúca rozbehová dráha, ktorú nahradí nová dráha so športovým umelým povrchom a doskočiskom. V areáli budú umiestnené aj stoly s lavicami na prípadné obedovanie či kreslenie počas výtvarnej výchovy. Projekt počíta aj s výsadbou nových stromov, záhonov a kríkov. V rámci celej rekonštrukcie by sa malo vysadiť 6 nových stromov, 77 rôznych kríkov, 505 trvaliek a byliniek a 30 kusov vodných rastlín.

Druhý pozemok školy, umiestnenýPrvok v školskom dvore - dekoratívna grafika smerom k Námestiu sv. Ignáca, bude určený najmä na výučbu vonku. Vznikne tu malý geopark s horninami z okolitej prírody s edukačným panelom na tému Horniny, ale aj trojkomorový kompostér, tabule na písanie a kreslenie, magnetické tabule, pracovné záhradnícke stoly či lavice v tvare svetadielov, pozorovacie jazierko s edukačným panelom na tému Jazierko. Ďalším vzdelávacím prvkom bude hmyzí domček, chrobákovisko (skupina kmeňov a vetiev čiastočne zakopaných v zemi, ktoré slúžia ako útočisko chrobákov), edukačné drevené korytá, ktoré budú znázorňovať rôzne veľkosti a tvary korýt riek. „Formou hry deti pochopia, akú má voda v krajine funkciu. Názornú ukážku doplní panel na tému Vodné toky. Pozdĺž novej cesty bude vonkajšie doskočisko s mierami. Je to drevená kladina, na ktorej sú vyznačené miery a možný doskok zvierat.“ V záhrade bude priestor aj na ovocné kríky, ako sú červené, čierne či biele ríbezle, ostružiny a maliny. V areáli bude umiestnená preskakovacia dráha, dráha na balansovanie, dendrofón (ukážka toho, aké zvuky vydávajú rôzne druhy drevín) s náučným stojanom Endemické dreviny a ježkovník (jednoduchá konštrukcia zo štyroch kolov, medzi ktorými sa skladujú odrezané vetvy zo záhrady – pod nimi môže nájsť svoj úkryt ježko).

Prvok v školskom dvore - dekoratívna grafikaRekonštrukcia prvej časti školskej záhrady prebehla v lete a na jeseň v roku 2021 a bola financovaná z viacerých zdrojov. Mestské zastupiteľstvo na tento účel vyčlenilo takmer 6000 eur. „Ďalšie peniaze sme získali prostredníctvom podpory VÚC Trnava (5000 eur – z toho 1000 eur na vzdelávanie učiteľov, aby boli schopní využiť všetky výhody vyučovania vonku) a pomohli nám aj sponzorskí darcovia,“ uvádza Kristína Bajtalová. Projekt je zaujímavý aj preto, že na jeho realizácii participovali aj samotní žiaci. „Keď učitelia žiakom uzavreli známky a mali voľnejší program, realizovali sme s nimi viaceré práce priamo na rekonštruovanom školskom dvore. Náročnejšie úlohy dostali žiaci šiesteho až deviateho ročníka, ale zapojili sa aj najmenší,“ dopĺňa K. Bajtalová. Žiaci upravovali areál, odstraňovali konáre a pomáhali pri terénnych úpravách. Najmenšie deti sa zapojili do workshopu, v rámci ktorého vyrábali ukážky toho, čo by si ešte na školskom dvore želali mať, dozvedeli sa teoretické informácie o tvorbe hmyzieho domčeku, ktorý potom sami vyrábali.

Prvok v školskom dvore - dekoratívna grafikaAko vysvetľuje K. Bajtalová, počas prázdnin prebiehali workshopy a dielne pre žiakov a rodičov školy, prostredníctvom ktorých sa mohli zapojiť priamo do rekonštrukcie. Nielen že sa dozvedeli mnoho nových informácií, ale získané vedomosti môžu využiť v praxi a popri tom ešte pomohli prostredníctvom dobrovoľníckej práce zveľadiť priestory školy. Tento aspekt projektu je mimoriadne hodnotný, pretože spája v sebe prínos pre deti s prínosom pre školu. Deti sa môžu realizovať, vedomostne rásť a byť hrdí na to, že aj vďaka nim môže mať škola takúto unikátnu záhradu. Deti vyrábali niektoré prvky, budovali kompostovisko či napúšťali jazierko vodou. Na jeseň realizátori projektu sadili stromy, kríky a záhony či osádzali hmyzové domčeky. Druhá etapa rekonštrukcie vonkajších priestorov školy by mala začať budúci rok, jej realizácia však bude závisieť od získania finančných prostriedkov.

Návrh školskej záhrady

Fotografie a kresby: Sprievodná správa Príroda v záhrade – záhrada v prírode (autorky štúdie – Ing. arch. Dana Václavíková, Ing. Marianna Holušová Růžičková, kreslil – Ing. Ivan Hanzély)

Prvok v školskom dvore - dekoratívna grafika Prvok v školskom dvore - dekoratívna grafikaPrvok v školskom dvore - dekoratívna grafika

Fotodokumentácia

Kompletnú fotodokumentáciu z realizácie nájdete v galérii.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.