Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

kino sa dočká návrhu novej podoby a realizácie

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ 06/2017
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ xx/2018
 • územné konanie _ xx/2018
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ xx/2018
 • stavebné konanie _ xx/2019
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ xx/2019
 • výber dodávateľa _ xx/2019

Autori: Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o.

Pripravovaný investičný zámer bol vysúťažený architektonickou súťažou v prvej polovici roka 2017. Podrobnejšie info k súťaži nájdete na stránke http://sutazleopoldov.sk/

 

Mesto momentálne nedisponuje priestormi vhodnými pre konanie sa kultúrnych akcií. Z viacerých budov v Leopoldove, v ktorých sa v minulosti takéto akcie zvykli konať, je práve kino z hľadiska polohy a vlastníctva mestom najvhodnejším na prestavanie na kultúrne centrum.

Kultúrne centrum v našom prípade znamená budovu, ktorá je pripravená komfortne zastrešiť široké spektrum kultúrnych akcii – od koncertu hudby cez premietanie filmov, divadlo, po ples. Tomu v súčasnosti bráni najmä príliš rigidná konfigurácia sály, ktorá je uspôsobená výhradne pre premietanie filmov. Pri vstupe do nej sa nachádza stupňovité hľadisko s pevne vstavanými sedadlami, podlaha pod ním je tiež v sklone. Pred plátnom sa nachádza pevné pódium. Zámerom vyhlasovateľa je úprava sály na multifunkčný, programovo neutrálnejší priestor, ktorý je možné prispôsobiť na mieru potrebám konkrétnych akcií.

Okrem veľkých kultúrnych akcií, kedy sa bude využívať plný potenciál foyer, sály a priľahlých obslužných priestorov, sú súčasťou programu aj priestory, ktoré budú umožňovať každodennú pravidelnú prevádzku komornejších aktivít pre rôzne záujmové skupiny občanov. Budú tu dve klubovne, ktoré umožnia stretávanie sa rôznych voľnočasových skupín (dôchodcovský klub, besedy, cestovateľské prednášky, výtvarný krúžok, skauti ….) a posilňovňa. Je možné tiež uvažovať s prípadnou priestorovou rezervou formou nadstavby vstupnej budovy/prístavby s podobným charakterom využitia.

Okrem prestavby samotného objektu kina je zámerom aj úprava priľahlých exteriérových priestorov (smerom k Piešťanskej ceste a tiež smerom k železničnej trati) s ambíciou začleniť túto lokalitu medzi kvalitné verejné priestory v rámci mesta.

Mesto vypísalo architektonickú súťaž návrhov na riešenie tohto zadania. Zúčastnilo sa 14 súťažných tímov.

Hodnotenie komisie k víťaznému návrhu:

autori: Ing.arch. Martin Kusý ml., Ing.arch. Ľubomíra Blašková, Ing.arch. Monika Krčméryová, Ing.arch. Róbert Bakyta

Návrh zjednotil figúru kina, zbavil ho nevyhovujúcich prístavieb. Celý objem budovy je efektívne využitý. Predpriestor smerom k železničnej trati je riešený kultivovane.

Porota oceňuje, že chýbajúce priestory boli umiestnené do podkopaného suterénu. Vďaka tomu majú klubové priestory a posilňovňa dobrú dostupnosť priamo z exteriéru. Porota to považuje za vhodné riešenie pre potreby mesta danej veľkosti. Tieto priestory umožňujú variabilné využitie, čo dáva predpoklad každodennému živému využitiu parteru.

Sála má vhodný pomer presklených a plných častí fasády. Foyer je veľkorysý a umožňuje variabilné využitie.

Odporúčanie poroty:

 • odporúča sa prehodnotiť presklenie smerom k susediacemu pozemku s rodinným domom,
 • vyhlasovateľ uprednostňuje úpravu priestoru smerom k železničnej trati tak, že namiesto herných prvkov sem bude presunutá časť parkovacích kapacít spred susediacich rodinných domov.

 


SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Vizualizácia

Situácia

 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • realizácia
 • po výstavbe/rekonštrukcii

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.