Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Nové zázemie pre tenis

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ 06/2017
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 06/2017
 • územné konanie _ 02/2018-04/2018
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 12/2017
 • stavebné konanie _ 04/2018-06/2018
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 09/2018
 • výber dodávateľa _ xx/2019

AUTORI:

PLURAL s.r.o.

Navrhovaný tenisový klub je situovaný v severozápadnej časti pozemku v nadväznosti na Gucmanovu ulicu, ktorá kopíruje severnú stranu parcely. Objekt sa svojim umiestnením snaží nadviazať na svoje okolie a rešpektuje uličnú čiaru zástavby. Zároveň sa stáva kontrolovaným vstupným priestorom do inak oploteného tenisového areálu. Tri vzrástle stromy nachádzajúcich sa na pozemku ostávajú zachované a vytvárajú dialóg s novým horizontálnym objektom. Súčasťou riešenia bola taktiež snaha o vzájomné prepojenie jednotlivých funkcií a kontinuitu prevádzky celého areálu. V návrhu sa počíta s odstránením nevyhovujúcich stavebných buniek, ktoré sa nachádzajú na západnej strane parcely, a s presunutím ich skladovej funkcie do nového objektu. V budúcnosti tak táto plocha môže byť využitá pre výstavbu uvažovanej tribúny k tenisovému kurtu. Nový vjazd pre potreby údržby ihriska je situovaný na juhovýchodnej strane parcely a je prístupný z existujúcej obslužnej komunikácie. Tenisový klub je jednopodlažný pavilón pravouhlého tvaru. Objekt tvorí drevená konštrukcia, do ktorej sú vložené 3 objemy. Tieto hmoty sústreďujú zázemie klubu, ktoré je eliminované na minimum a priestory medzi nimi tak ostávajú uvoľnené pre klubovňu a terasu, ktoré sa stávajú prioritou návrhu. Vstup do objektu je situovaný z terasy cez centrálnu hmotu so zázemím, kde sa okrem foyer nachádzajú šatne a hygienické zázemie pre členov klubu. Z foyer sa vchádza do presklenej klubovne, ktorá zároveň slúži ako telocvičňa pre členov klubu. Východnú stranu klubovne tvorí drevená stena, v ktorej je zakomponovaný sklad náradia a pomôcok, kuchynka a kancelária. Navrhnutá terasa je rozšírením klubovne do exteriéru a poskytuje vonkajší priestor pre spoločenské akcie klubu. Stenu so zázemím na jej západnom okraji tvoria sklady pre údržbu areálu presunuté zo súčasných stavebných buniek na pozemku, ktoré budú v budúcnosti odstránené, a letná kuchyňa. Jednoduchá geometria a usporiadanie priestoru umožňuje flexibilitu a objekt sa tak v budúcnosti dokáže prispôsobiť zmene využitia. 

SÚBORY NA STIAHNUTIE: 

Architektonická štúdia 

Vizualizácia interiér

Vizualizácia exteriér

Situácia

Pohľad severný 

Pohľad južný

Pohľad západný

Pohľad východný

1. NP

Sprievodná správa

 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • Dekoratívna grafika
 • realizácia
 • po výstavbe/rekonštrukcii