Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Nový mestský úrad

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

  • architektonická / urbanistická štúdia _ 05/2014-10/2014
  • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 09/2015
  • územné konanie _ 10/2015 prerušené pre námietky, obnovené 07/2017-10/2017
  • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 12/2015
  • stavebné konanie _ 11/2017-02/2018
  • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 02/2018-05/2018
  • výber dodávateľa _ 05/2018-07/2018

 

AUTORI:

Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla

spolupráca: Bc. Martin Ortuta, Bc. Alžbeta Barančíková, Bc. Juraj Červený

zerozero, s.r.o Ing. arch. Irakli ERISTAVI, Čs. armády 29, 080 01 Prešov

Sila tohto návrhu tkvie v jeho premýšľavej zdržanlivosti. Jeho súbor potvrdzuje toto dôležité miesto novým vzťahom dvoch autonómnych architektúr. Obnovenou pôvodnou s novou náplňou a novostavbou radnice v ustúpenom druhom pláne. Takáto koncepcia pracuje s dnešným obrazom nárožia, ktorý identifikuje túto, významom i polohou dôležitú situáciu, už viacerým generáciám Leopoldovčanov. Vložením knižnice do historického objektu dnešnej radnice a prinavrátením jej predchádzajúcej vstupnej orientácie obnovuje logiku jeho pôvodného priestorového a výrazového usporiadania. Nová radnica jednoduchej hmoty svojím odstúpením tak s historickým objektom spoluvytvára nové verejné priestranstvo dialógu obnoveného pôvodného priečelia voči novej radnici s jej hlavným vstupom. Toto nové dôležité miesto je zároveň v stope bývalej trasy, ku ktorej bol historický objekt orientovaný a ktoré ponúka obohatenie verejných priestranstiev v Leopoldove o prepojenie námestia sv. Ignáca so zeleným priestorom bývalého cintorína.

Voči námestiu sa nová radnica prezentuje plným kubusom prostej zapamätateľnej siluety spoza obrysu pôvodného sídla úradu. Sú tam takto vlastne obe, stará aj nová radnica, čo tomuto súboru prepožičiava zvláštnu atmosféru jedinečnej fyzickej, ale aj dejinnej spoluprítomnosti. Táto zostava je nová a je zároveň kontinuitou miesta a významu. To je postoj, ktorý je v kontexte tejto úlohy zvlášť cenný.

Vo svojom výraze je návrh vyvážene civilného ducha a zároveň v dôležitých pozíciách primerane monumentalizujúci. Vo svojej dispozično-priestorovej osnove logický a je schopný absorbovať korektúry podľa budúcich konkrétnych požiadaviek a tiež pri podrobnom formovaní verejného medzipriestoru, nového vstupu a pod.Rozlohu historického objektu je okrem požadovanej knižnice možné adaptovať pre ďalšiu, verejnosti slúžiacu náplň.

Svojím konštrukčným riešením, materiálovou a objemovou koncepciou zakladá predpoklad primeranej realizovateľnosti. Samozrejmým spôsobom umožňuje fungovanie úradu počas výstavby nového.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Súťažný a víťazný návrh nového MsÚ

Celková situácia stavby 

Pohľady na nový MsU

Pohľad na rekonštruovaný MsU

Tlačová správa k ukončeniu výstavby

 

FOTODOKUMENTÁCIA:

Pôvodný stav        

 Dekoratívna grafika   Dekoratívna grafika 

Dekoratívna grafika   Dekoratívna grafika

 

Realizácia

Zostrih fotografií z realizácie výstavby – fotoprezentácia

Dekoratívna grafika  Stavba sobášnej siene - dekoratívna grafika   

Výstavba nové mestského úradu - dekoratívna grafika  Výstavba nové mestského úradu - dekoratívna grafika 

Výstavba nové mestského úradu - dekoratívna grafika  Nový mestský úrad a knižnica - výstavba - dekoratívna grafika 

 

Po výstavbe/rekonštrukcii 

Vyjadrenie architektov a primátorky k stavbe nového úradu a rekonštrukcii knižnice – videozostrih

Fotografie: Matej Hakár a archív MsÚ

Nový mestský úrad a knižnica - dekoratívna grafika   Nový mestský úrad a knižnica - dekoratívna grafika 

Nový mestský úrad a knižnica - dekoratívna grafika  Nový mestský úrad a knižnica - dekoratívna grafika

Nový mestský úrad a knižnica - dekoratívna grafika

Nový mestský úrad a knižnica - dekoratívna grafika


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.