Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Rekonštrukcia domu smútku

V roku 2022 vyčlenili poslanci financie na rekonštrukciu domu smútku, ktorá sa bude realizovať s rozpočtom 95 000 eur. Rozpočet počíta aj s prípravou projektovej dokumentácie aj so samotnou realizáciou novej hrobovej, resp. urnovej sekcie, ktorá bude stáť 50 000 eur.

 

Charakteristika

Stavba domu smútku je dvojpodlažná, s vnútorným balkónom a s vysokou výškou priestoru miestnosti, v ktorej prebiehal smútočný obrad (rozlúčková sieň). Tento priestor bol pravdepodobne kapacitne nedostatočný, zrejme preto k nemu bola v krátkom období dostavaná jednopodlažná prístavba, v ktorej prebiehajú obrady dodnes (obradná sieň). Balkón v súčasnosti slúži ako skladový priestor, v severnej časti stavby sa nachádzajú toalety a dva priestory zázemia v súčasnosti slúžiace ako kancelária a sklad.

Počas rokov prevádzky sa v budove robila údržba interiéru a exteriéru ako nátery okenných a dverných rámov a parapetov, výmena dlažby v rozlúčkovej sieni, náter stien interiéru, výmena okien a dverí v časti zázemia objektu a výmena rozbitého zasklenia v obradnej sieni.

Hlavný vstup do objektu – do obradnej siene - určený pre smútiacich sa nachádza na západnej strane fasády, nadväzujúc na existujúcu dláždenú rozptylovú plochu a areál cintorína s hrobovými miestami. Vedľajší obslužný vstup sa nachádza na severnej fasáde v nadväznosti na schodisko s podestou. Ďalšie vedľajšie vstupy do objektu sa nachádzajú na východnej strane fasády, tiež v nadväznosti na obradnú sieň ústia do exteriéru.

Návrh nijako radikálne stavebne nezasahuje do existujúcej stavebnej štruktúry. Jedná sa len údržbové a sanačné úpravy interiéru a exteriéru a priestorovú modifikáciu prechodovej chodby medzi obradnou a smútočnou sieňou, kde sa po vstavaní deliacej priečky (S1) vytvorí miestnosť pre umiestnenie mraziaceho boxu pre dve telá.

Dom smútku - dekoratívna grafika 

V dome smútku sa plánujú odstrániť dvere a zárubne medzi miestnosťami či natrieť rámy okien a dverí. Obnoví sa aj drevený podhľad, ktorý vybrúsia a znovu namoria. Súčasťou rekonštrukcie bude aj premiestnenie chladiarenského boxu do novovytvorenej komory, nahradenie vyrezaných dlaždíc po odstránení pôvodného katafalku, odstránenie dekoračných kvetináčov pod vitrážami, vybúranie a doplnenie chýbajúcej dlažby či nákup závesovej zatemňovacej látky. Časť investície je určená na drobné murárske rekonštrukčné práce, náter fasády a zasklenie dverí a okien, nákup prenosných skladacích nájazdových lyžín na bezbariérový prechod z obradnej do rozlúčkovej miestnosti, osadenie nových nerezových vetrákov na zabezpečenie lepšieho odvetrávania miestnosti poslednej rozlúčky. Revíziou prejdú aj elektrické zariadenia a pribudne nové osvetlenie. Rekonštrukcia si nevyžiada dočasné prerušenie prevádzky domu smútku, ktorý bude fungovať v bežnom režime. Práce počas opráv budú koordinované tak, aby neovplyvnili prevádzku domu smútku.

Mesto má vypracovanú aj architektonickú štúdiu na komplexnú rekonštrukciu domu smútku, ktorá si však bude vyžadovať veľkú investíciu. Preto sa vedenie rozhodlo zatiaľ túto budovu zrekonštruovať iba čiastočne, v rámci finančných možností a  z rozpočtu mesta. V budúcnosti však vedenie plánuje uchádzať o finančnú podporu z rôznych fondov, aby sa mohla zrealizovať aj intenzívnejšia rekonštrukcia, ktorá dom smútku čiastočne zmení aj dispozične.


Fotodokumentácia

Kompeltnú fotodokumentáciu z realizácie nájdete v galérii.

Pôvodný stav

Dom smútku súčasný stav - dekoratívna grafika 

Dom smútku súčasný stav - dekoratívna grafika 

Realizácia

Oprava domu smútku - dekoratívna grafika  Oprava domu smútku - dekoratívna grafika

Oprava domu smútku - dekoratívna grafika Oprava domu smútku - dekoratívna grafika

Po výstavbe/rekonštrukcii

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.