Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Rekonštrukcia Kukučínovej ulice

Charakteristika

Ulica Kukučínova sa nachádza v tesnej blízkosti centrálnej časti Leopoldova – námestia Sv. Ignáca. Pozemok, na ktorom je navrhnutá rekonštrukcia ulice, je v zastavanom území obce, s plochami nízkopodlažnej zástavby – rodinné domy. Existujúci povrch je z asfatobetónu s obrubníkmi aj bez obrubníkov, v značne poškodenom a nevyhovujúcom stave. Pozemok je rovinatý.

Rekonštrukcia prvej časti ulice je rozdelená do troch častí:

  1. Ul. Kukučínova – komunikácia.
  2. Ul. Kukučínova – komunikácia, zriadenie chodníka 3. etapa.
  3. Ul. Hollého - výmena asfaltového krytu.

 

  1. Dopravný režim na komunikácii zostáva po rekonštrukcii zachovaný. Rekonštrukciou komunikácie sa upraví šírka komunikácie medzi obrubníkmi na 6,0 m. Pravý okraj vozovky sa olemuje cestným obrubníkom na výškovú úroveň 10 cm. Cestné obrubníky sa v mieste vjazdov výškovo upravia a upraví sa aj sklon vjazdov medzi komunikáciou a novým chodníkom vedúcim pozdĺž oplotenia. Pozdĺž ľavej strany komunikácie sa po celej dĺžke osadí zapustený obrubník. Vjazdy k rodinným domom sa zrekonštruujú. V priestore medzi zapusteným obrubníkom a oplotením sa po ľavej strane komunikácie v zelenom páse osadí drenážne potrubie. Celková dĺžka rekonštruovanej trasy je 136,0m od napojenia na Ulicu Hollého a končí za križovatkou s Ulicou Záhradná. Do rekonštrukcie je zahrnutá aj rekonštrukcia asfaltového krytu na Ulici Záhradnícka. Úsek začína v napojení na Ulicu Kukučínova a vedie priamočiaro v dĺžke 7,0 m. Vo vzdialenosti cca 5,2 m sa kolmo na komunikáciu osadí BG.žľab. Objekt rieši opravu komunikácie výmenou asfaltobetónového krytu, novým odvodnením a zmenou šírkových pomerov na komunikácii. Nový chodník šírky 1,75 m vedie po pravej strane ulice po celom riešenom úseku. Táto fáza je naplánovaná začiatkom roka 2022.
  2. Ide o chodník pre peších spájajúci Kukučínova a Hollého ulicu. Chodník je z betónovej dlažby hrúbky 60 mm, v mieste vjazdov 80 mm.
  3. Na vyznačenej ploche komunikácie Hollého ulice sa prevedie výmena asfaltového krytu celkovej plochy 467 m2. Smerové a výškové vedenie komunikácie bude prevedené podľa pôvodného projektu.

Druhá časť rekonštrukcie ulice za železničným priecestím je v súčasnosti vo fáze prípravy projektovej dokumentácie.

 Kukučínova ulica – rekonštrukcia - dekoratívna grafika

 

Na stiahnutie

Dopravné značky

Situácia

Rekonštrukcia za železničným priecestím

 

Fotodokumentácia

Kukučínova ulica rekonštrukcia - dekoratívna grafika