Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Ulica Moyzesova

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

  • architektonická / urbanistická štúdia _ 2019
  • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 03/2020
  • územné konanie _ 05/2020
  • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 07/2020
  •  stavebné konanie _ 2021
  • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ súčasť DSP
  • výber dodávateľa _ 2022

AUTORI:

Moyzesova ulica sa v rámci mesta Leopoldov nachádza v južnej časti mesta, neďaleko železničnej stanice. Je to obytná ulica v pôdorysnom tvare U napojená na Sládkovičovu ulicu. Neslúži ako tranzitná, je využívaná iba miestnymi obyvateľmi a ich návštevami. Na jej západnej strane sa nachádza radová zástavba a napojenie na spomínanú obytnú Sládkovičovu ulicu. Na východnej strane Moyzesovej ulice sa nachádza pás pozemkov po celej dĺžke ulice s výstavbou individuálnych rodinných domov. Za týmto pásom sa nachádza lokalita pre ktorú je vypracovaná urbanistická štúdia Tehelňa/Hlohovská západ, Leopoldov. Táto štúdia ráta s prepojením s Moyzesovou ulicou. Toto prepojenie je v spomínanej štúdii riešené v jednom mieste, cca. v strede Moyzesovej ulice. Navrhujeme okrem tohto prepojenia doplniť v budúcnosti aj ďalšie. Podľa nás je vhodné umiestniť ho v okolí ochranného pásma VN, napr. tak ako sme ho zakreslili vo výkresovej časti. Na severnej strane ulice sa nachádza areál ŽSR. ktorý je ukončený Gojdičovou ulicou. Do návrhu urbanistickej štúdie je zapracované pokračovanie Moyzesovej ulice popri tomto areály, s napojením na Gojdičovu ulicu.

Zámerom mesta je čo najkvalitnejšie zrekonštruovať túto ulicu. Tak aby sa vytvoril priestor príjemný pre pobyt človeka a ohľaduplný voči životnému prostrediu, s ktorým budú stotožnení a spokojní miestny obyvatelia. V súčasnosti je na tejto ulici asfaltový pás o šírke cca 3,8 metra ktorý je orientovaný k vonkajšiemu kraju komunikácie kde sa nachádza výstavba individuálnych rodinných domov na strane radovej zástavby sa nachádza zelený pás o šírke cca 6-8metrov kde sú situované vstupy na pozemky v niektorých prípadoch aj s priečnym parkovaním.

Priamo na ulici sa nenachádzajú pre návštevy parkovacie miesta a občas sa stáva, že autá stojace na ulici zužujú prejazdný profil a vytvárajú tak kolízne dopravné situácie. Na severnej strane Moyzesovej ulice v mieste odbočenia sa nachádzajú pozemky, ktoré by mohli ponúknuť verejný priestor so zeleňou, prípadne detským ihriskom, určený pre užívanie miestnou komunitou. Tento prvok pomáha k vytvoreniu a udržaniu zdravej sociálnej klímy obyvateľmi územia a zlepšuje príťažlivosť lokality nielen pre rodiny s malými deťmi. V pôvodnej štúdii (2021s.r.o., 02/2018) sme sa snažili preveriť usporiadania uličného profilu s možnosťou umiestnenia verejných parkovacích miest a vytvorenia verejnej uličnej zelene.

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Štúdia_úvod

Štúdia_Variant 1_Obytná zóna

Štúdia_Variant 2_Obojsmerná premávka

Štúdia_Bilancie 

Štúdia_Sprievodná správa 

 

DÚR_komplexný výkres

DÚR_časť I., DÚR_časť II., DÚR_časť III.

Zápisnica z verejného prerokovania zámeru „Moyzesova ulica Leopoldov“ zo dňa 20.1.2020
 

  

FOTODOKUMENTÁCIA:

  • pôvodný stav
  • realizácia
  • po výstavbe/rekonštrukcii

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.