budova MTK prešla po 60tich rokoch rekonštrukciou

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ nerealizovaná
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ xx/2017
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ xx/2017
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ xx/2017
 • územné konanie _ xx/2017
 • stavebné konanie _ xx/2017
 • výber dodávateľa _ xx/2017

AUTORI:

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • mtk_povodny stav_3   mtk_povodny stav_4   mtk_povodny stav_1   
 • mtk_povodny stav_2   mtk_povodny stav_5
 • realizácia
 • mtk_realizacia_1   mtk_realizacia_10   mtk_realizacia_11   
 • mtk_realizacia_12   mtk_realizacia_13   mtk_realizacia_14
 • mtk_realizacia_16   mtk_realizacia_17   mtk_realizacia_18
 • mtk_realizacia_19   mtk_realizacia_20   mtk_realizacia_21
 • mtk_realizacia_22   mtk_realizacia_3   mtk_realizacia_5
 • mtk_realizacia_7   mtk_realizacia_8   mtk_realizacia_9
 • po výstavbe/rekonštrukcii