časť cintorína po novom

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ bez realizácie
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ bez realizácie
 • územné konanie _ bez realizácie
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 12/2015
 • stavebné konanie _ 07/2016
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 12/2015
 • výber dodávateľa _ 04/2016-07/2016

AUTORI:

2021 architekti

Na cintoríne si v poslednom období ľudia okolo hrobových miest betónujú chodníky. Stáva sa, že tieto plochy na seba ideálne nenadväzuj (resp. sú z materiálu rôznej kvality, v rôznej výške, pri niektorých hroboch chýbajú,...). Preto sa mesto rozhodlo spraviť v novej sekcii jednotnú infraštruktúru, vytvorením jednotnej betónovej plochy s vynechanými miestami pre budúce hrobové miesta. Takáto plocha je jednoducho prístupná, pohodlne aj pre starších obyvateľov mesta. Občania zároveň nemusia prípadným obrubám nových hrobov realizovať základ, obruby môžu byť položené priamo na dosku. Jednotná solídna doska umožňuje realizáciu jednoduchšieho pomníka, napr. bez drahých kamenných dosiek, ktoré prekrývajú hrobové miesto, napr. so zachovaním zelene v rámci hrobového miesta. Častý argument ľudí pre nerealizovanie zeleného hrobu je potrebná prílišná starostlivosť o zeleň. Mesto rieši tento problém prostredníctvom nasadenia lúčnej zmesi na hrobových miestach, ktoré sú zatiaľ bez majiteľov. Údržba takejto lúčnej zmesi je pomerne nenáročná (kosenie 1-2 krát do roka). Takto sa mesto snaží občanom ukázať lacný spôsob riešenia hrobového miesta, nenáročný na údržbu a svojou estetikou kultivovaný. Súčasťou projektu rozšírenia cintorína bolo aj realizovanie jednotného mobiliáru (lavičiek a studničiek). Pôvodné lavičky boli 5 rôznych typov. Bolo to asi najmä preto, že keď sa cintorín rozširoval pôvodný typ lavičky sa už nevyrábal. Návrh nových lavičiek a studničiek sa snaží predchádzať takejto situácii. Nové lavičky sú jednoduchého jednotného vzhľadu, ktorý by mal byť jednoducho napodobniteľný aj v budúcnosti a dá sa naň nadviazať. Súčasťou dodávky stavby, bola napríklad aj oceľová forma, pre výrobu nových lavičiek. 

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Vizualizácia 

Technická správa 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • realizácia
 • img_8289   img_8303   img_8413
 • po výstavbe/rekonštrukcii 
 • cintorin%202   cintorin%204   cintorin%201

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.