dom sociálnych služieb

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

  • architektonická / urbanistická štúdia _ 08/2017
  • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ bez realizácie
  • územné konanie _ bez realizácie
  • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 01/2018
  •  stavebné konanie _ 03/2017
  • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 03/2018
  • výber dodávateľa _ 05/2018

AUTORI:

SPDe, s.r.o.

Existujúci objekt slúžiaci v minulosti pre oddelenie VB a ako dve samostatné bytové jednotky sa pôdorysne, ani výškovo zásadne nemení – nenavrhuje sa prístavba ani nadstavba objektu, objekt sa v duchu návrhu Architektonickej štúdie len nepatrne zväčší z titulu návrhu parametrov stavebných konštrukcií spĺňajúcich aktuálne platnú legislatívu a technické normy a prejavujúci sa nárastom hrúbok stavebných konštrukcií (napr. splnenie aktuálnych tepelnotechnických požiadaviek a pod.). Môžeme teda konštatovať, že pôvodné urbanistické riešenie ostáva nezmenené – aj v budúcnosti objekt ostane solitér s aktuálnymi pôdorysnými a výškovými parametrami situovaný v zeleni záhrady v rámci štruktúry IBV s drobnou mierkou. Realizáciou návrhu dôjde k čiastočnej zmene v logike vstupov do objektu. Okrem existujúceho hlavného vstupu zo Štúrovej ulice, ktorý je kvôli použitiu schodov na zvýšenú úroveň 1.NP bariérový (nevhodné pre navrhovanú funkciu), bude posilnený význam vstupu do schodiska z dvorovej časti parcely na úrovni terénu. K tomuto vstupu bude prístup cez navrhovaný peší vstup na parcelu z Ul. 1. mája a tento vstup bude bezbariérový – s výťahom zabezpečujúcim bezproblémovú bezbariérovú obsluhu všetkých podlaží objektu a bezbariérové prepojenie objektu s okolím. Pre lepšiu bezbariérovú dostupnosť objektu budú vo dvore situované 2 parkovacie miesta pre ZŤP, prístupné cez posuvnú vjazdovú bránu na pozemok z Ulice 1. mája. Ďalších 8 voľne prístupných parkovacích miest pre návštevníkov a zamestnancov bude situovaných pred objektom na Štúrovej ul. v bezprostrednom kontakte na hlavný vstup z ulice. V rámci týchto parkovacích miest je možné v prípade potreby situovať 1 parkovacie miesto pre ZŤP. V dvorovej časti parcely pri objekte by mala byť posilnená rekreačná funkcia zeleného dvora, zelenej záhrady. Je navrhované užšie prepojenie suterénnej časti objektu – priestorov na odpočinok naviazaných na terapie navrhovaných na danom podlaží. Prepojenie bude prostredníctvom príjemnej viacfunkčnej terasy s možnosťou uplatnenia slnečného tienenia. Na terase okrem odpočinku môžu prebiehať ďalšie aktivity ako napr. posedenie, počas dobrého počasia skupinové cvičenie v exteriéri alebo kultúrne podujatia – čítanie, malé predstavenie, koncert a podobne. Takéto využitie terasy umožňuje aj konfigurácia vyrovnávacích rámp, schodov a stupňov na sedenie situovaných v dotyku na terasu. 

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Situácia

Pohľady 1

Pohľady 2

Vizualizácia 1 

Vizualizácia 2

Vizualizácia 3

Vizualizácia 4

Sprievodná správa 

FOTODOKUMENTÁCIA:

  • pôvodný stav
  • realizácia
  • po výstavbe/rekonštrukcii

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.