Dvory v obkolesení bytoviek v našom meste majú šancu na nový vzhľad

Navrhované riešenie mestského dvoru vychádza zo súčasného nevyhovujúceho stavu a uvedených nárokov jeho pravidelných užívateľov. Dôraz kladieme na kombináciu funkcií pobytu a oddychu. Zohľadňujeme zvýšené nároky na herné prvky pre deti, no zároveň hru rozptyľujeme do celého dvora aby sme zabránili koncentrovaniu hluku a jeho intenzívnemu šíreniu z jedného miesta. Naopak distribuujeme takzvané malé herné zóny po prechádzkovej trase a pomedzi ‘‘zelené‘‘ oázy, čím napĺňame požiadavku domácich tráviť čas v parku a snažíme sa tak zmierniť a rozptýliť hluk, ktorý pri hre prirodzene vzniká. V centrálnej časti zachovávame spevnenú plochu ako budúci multifunkčný priestor pre malé športové hry a komunitné a kultúrne podujatia, hoc v jemne upravenej veľkosti a forme. V náväznosti na spevnenú plochu na sever vytvárame tejto funkcii zázemie v podobe oddychového priestoru. Na východ od multifunkčnej plochy navrhujeme miesto pre grilovanie a opekanie v minimalistickej forme. Na západ od centrálnej plochy navrhujeme pobytovú piknikovú lúku pravidelne koseného trávnika. Priestor medzi bytovými domami a parkom vypĺňame plochami okrasných tráv a kvitnúcich bylín.

Navrhovaná druhová skladba vegetácie vychádza zo súčasnej vegetačnej skladby – hustý porast z ihličnatých stromov v centre vnútrobloku bolo potrebné upraviť a doplniť o listnaté dreviny, ktoré štruktúru vegetácie odľahčia. Stromová vegetácia doplnená o kríkové a kvitnúce záhony, ktoré v súčasnosti na riešenom území úplne chýbajú, bude vhodným doplnkom pre revitalizované centrálne plochy trávnika.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Vizualizácia I.

Vizualizácia II.

Vizualizácia III.

Situácia

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.