Most na Trolaskoch je po sanácii

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ bez realizácie
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ bez realizácie
 • územné konanie _ bez realizácie
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ xx/2015
 • stavebné konanie _ xx/2015
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ xx/2016
 • výber dodávateľa _ xx/2016

AUTORI:


SÚBORY NA STIAHNUTIE: 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • realizácia
 • realizacia (1)   realizacia (2)   realizacia (3)
 • realizacia (4)   realizacia (5)   realizacia (6)
 • po výstavbe/rekonštrukcii
 • po realizacii (1)    po realizacii (2)    po realizacii (3)