požiarna zbrojnica

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ 02/2016
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 01/2017
 • územné konanie _ 02/2017-03/2017
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 05/2017
 • stavebné konanie _ 05/2017-09/2017
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 08/2017
 • výber dodávateľa _ 10/2017-02/2018
 • realizácia diela_03/2018-09/2018

AUTORI:

2021 architekti

Navrhovaný areál pozostáva z objektov:

1. budova požiarnej zbrojnice (garáž pre 2 autá, šatňa + hygiena, zasadačka)

2. objekt skladov mesta

3. spoločný dvor

Základné princípy:

rýchla výstavba - montované konštrukcie, mokré procesy obmedzené na minimum

racionálne usporiadanie priestorov podľa vyžadovanej vnútornej mikroklímy a prevádzkových vzťahov

kompaktný objem, bez komplikovaných detailov

jednoduchá drevená nosná konštrukcia s čo najmenšími rozpätiami

montovaný obal (sendvičové panely na montované haly: plech + izolácia + plech) bez nutnej následnej povrchovej úpravy

spoločný dvor - v súčasnosti DHZ pomáha mestu s niektorými činnosťami (príprava kultúrnych akcií, technická pomoc, ...), tým pádom s materiálom uskladneným v mestskom sklade často manipulujú práve oni. V súčasnosti prebiehajú tieto činnosti na spoločne zdieľanom dvore MsÚ a tento model symbiózy medzi DHZ a MsÚ je zaužívaný a vítaný

hasičské autá parkujú do garáže z dvora, tým pádom je výjazd a vjazd do garáže pohodlnejší a rýchlejší

na dvore môže tiež prebiehať: údržba vozidiel, v peknom počasí členská schôdza, dočasné skladovanie mestského majetku (ktorý nevyžaduje uloženie v interiéry ),...

popínavé rastliny po obvode celého areálu stierajú rozdiel medzi budovou a dvorom a zcelujú tak navrhované objekty do jedného celku, ktorý lepšie zapadne do okolitého prírodného prostredia (polia)

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Štúdia 

Foto modelu zbrojnice 1

Foto modelu zbrojnice 2

Foto modelu zbrojnice 3

Foto modelu zbrojnice 4

Vizualizácia 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • zbrojnica   pred realizaciou (1)   pred realizaciou (3)
 • realizácia
 • po výstavbe/rekonštrukcii

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.