Premena starého cintorína na nový park

fáza projektovej dokumentácie a riešenia:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ 03/2017
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 06/2017
 • územné konanie _ 08/2017-11/2017
 • DSP    – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 07/2017
 • stavebné konanie _ 11/2017-01/2018
 • DRS  – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 08/2017

 • výber dodávateľa _  01/2018-03/2018

 • realizácia diela_04/2018-09/2018

autori:    

Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň

Pripravovaný investičný zámer bol vysúťažený architektonickou súťažou v prvej polovici roka 2017. Podrobnejšie info k súťaži  nájdete na stránke http://sutazleopoldov.sk/

Zámerom mesta Leopoldov je revitalizácia verejného priestoru v centre mesta – bývalého cintorína, ktorý je dlhý cca.110m a široký 35 až 50m. Chodník, ktorý vedie jeho stredom, je obkolesený mohutnou lipovou alejou a ukrýva zatiaľ nenaplnený potenciál byť významnou spojnicou v rámci mestskej štruktúry. Predmetné územie dnes nie je pre obyvateľov mesta dostatočne príťažlivé na to, aby tu trávili čas. Aj to sú dôvody, prečo sa z tohto priestoru stal v súčasnosti minimálne využívaný tým pádom trochu zanedbaný verejný park s občasnými problémami s vandalizmom.

V rámci mesta existuje dopyt po priestore komplexne vybaveného a bezpečného detského ihriska. Zopár prvkov detského ihriska sa nachádza v zrekonštruovanom parku na námestí sv. Ignáca, ten má ale pre toto využitie svoje limity – je príliš otvorený, susedí s frekventovanou cestou bez oplotenia. Na základe tohto sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo vybudovať park s detským ihriskom v rámci lokality starého cintorína. Predstavou mesta je zatraktívniť tento priestor spôsobom, ktorý by zvýšil jeho návštevnosť a umožnil tu tak aktívne tráviť čas najmä deťom a mládeži, ale aj ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta.

V rámci návrhu budovy nového mestského úradu a mestskej knižnice na parcele neďaleko sa ráta so živším prepojením priestoru medzi budúcou budovou úradu a knižnice s Rázusovou ulicou, ktorá nadväzuje na vstup do priestoru parku z východnej strany.

Vzhľadom na unikátnosť tohto zadania sa mesto rozhodlo výber najlepšieho riešenia realizovať prostredníctvom dvojkolovej architektonickej súťaže. V prvom kole 16 súťažiaci predložili referencie a motivačný list. Následne zasadala komisia a na účasť v druhom kole vyzvala troch účastníkov. Formát tejto výzvy mal za cieľ dosiahnuť benefity tzv. francúzskeho modelu súťaženia, pri ktorom je snaha o minimalizovanie množstva nadpráce na strane zúčastnených architektov pri maximálnom úžitku a zachovaní hospodárnosti pre vyhlasovateľa. Na Slovensku bol tento formát použitý prvý krát.

Hodnotenie komisie k víťaznému návrhu:

autori:         Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň

spolupráca:     Ondřej Fous, Luboš Zbranek

Komisia pokladá urbanistické riešenie za najlepšie z predložených návrhov, najmä vďaka posunutiu plotu pri Hlohoveckej ceste do polohy za kaplnku, čím sa vytvorila “piazetta”. Tá vytvára hodnotný predpriestor nového parku. Celkové riešenie pracuje sviežo s pietnym charakterom areálu. Novú identitu miesta návrh vytvára najmä prostredníctvom stromov. Na základe diagonálnej pôdorysnej geometrie, ktorú udala existujúca alej, autori vytvárajú plán postupného zakladania unikátnej krajinnej úpravy s takmer lesným charakterom, ktorý je v situácii mesta výnimočný. Toto riešenie zaručí pre návštevníkov príjemnú lokálnu klímu počas leta. Návrh minimalizuje potrebu budúcich údržbových prác a ako jediný premýšľa nad charakterom krajinných úprav v dlhodobom horizonte. Návrh je postavený spôsobom, ktorý umožňuje veľmi voľné narábanie s umiestňovaním mobiliáru, objektov a povrchov. Je v tomto smere otvorený a jednoducho upravovateľný aj v budúcnosti. Komisia považuje etapizovateľnosť výstavby za bezproblémovú. Komisia hodnotila kladne multidisciplinárne zloženie tímu – architekt, krajinná architektka a výtvarník.

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Vizualizácia

Situácia

Pohľady

Celková situácia stavby_1 

Celková situácia stavby_2 

Rozhodnutie o výrube drevín

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • pred realizaciou (2)   pred realizaciou (3)   pred realizaciou (4)   
 • pred realizaciou (7)
 • realizácia
 • po výstavbe/rekonštrukcii

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.