Priestory nášho „amfiteátra“ Spolkovej záhrady“ plánujeme rekonštruovať po častiach

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

  • architektonická / urbanistická štúdia _ 06/2017
  • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ xx/2017
  • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ xx/2017
  • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ xx/2017
  • územné konanie _ xx/2017
  • stavebné konanie _ xx/2017
  • výber dodávateľa _ xx/2017

AUTORI:    

2021 architekti

 

Súbor na stiahnutie – vizualizácia 1 

Súbor na stiahnutie – vizualizácia 2

Súbor na stiahnutie – štúdia