rekonštrukcia hollého ulice

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _nerealizovaná
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 01/2017
 • územné konanie _ 05/2017-10/2017
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 07/2017
 • stavebné konanie _ 09/2017-10/2017
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 08/2017
 • výber dodávateľa _ 08/2017-10/2017
 • realizácia diela_12/2017-07/2018

AUTORI:

Ing. Hana Fraňová

Ulica Hollého sa nachádza v tesnej blízkosti centrálnej časti Leopoldova, paralelne s námestím Sv. Ignáca. Po nedávnej rekonštrukcii chceme pokračovať v ďalšej rekonštrukcii komunikácie a pridružených priestorov aby sme vyhoveli moderným potrebám obyvateľstva a posunuli kvalitu života obyvateľov. Našim zámerom je uskutočniť rekonštrukciu existujúcej ulice Hollého v Leopoldove od križovatky ulíc Hollého a ul. Kukučínova v dĺžke 291m po ul. Gucmanovu a taktiež prepojovaciu ulicu medzi ul. Hollého a Námestím Sv. Ignáca . Komunikácia má nevyhovujúce šírkové pomery a existujúci technický stav cesty je taktiež po vybudovaní kanalizácie v nevyhovujúcom stave. Navrhovaná rekonštrukcia komunikácie rozšíri ul. Hollého na 5,0m cestu s novým chodníkom po ľavej strane šírky 1,5m a filtračným pásom šírky 0,8m. Predmetom rekonštrukcie je aj vybudovanie pozdĺžnych parkovacích státí, ktoré sú riešené po pravej strane komunikácie medzi jednotlivým rekonštruovanými vjazdmi. Vjazdy sa rekonštruujú aj v mieste vedenia nového chodníka. Komunikácia je navrhnutá v kategórii miestna komunikácia ukľudnená D1 6,0/40.

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Technická správa z DSP

Situácia z DSP

Rozhodnutie o výrube drevín

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • holleho     
 • hollého ulica     hollého ulica
 • hollého ulica     hollého ulica
 • hollého ulica
 • realizácia
 • 02_2018_prve_vykopy (1)
 • 02_2018_prve_vykopy (3)

 • po výstavbe/rekonštrukcii

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.