zateplenie starej budovy ZŠ

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ bez realizácie
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ bez realizácie
 • územné konanie _ bez realizácie
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 11/2016
 • stavebné konanie _ 03/2017
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 11/2016
 • výber dodávateľa _ 03/2017-05/2017
 • realizácia diela_05/2017-11/2017

AUTORI:

Ing. Karol Hlaváč, BYTOP, s.r.o. Opatovská 246/103 Trenčín 911 01 

Súbory na stiahnutie:

Pohľady 

Fotodokumentácia:

 • pôvodný stav
 • zs_pred rekonstrukciou_1   zs_pred rekonstrukciou_2   zs_pred rekonstrukciou_3   
 • zs_pred rekonstrukciou_4   zs_omietka
 • realizácia
 • prace1   pred1   prace2  
 • prace3  prace5  prace6
 • po výstavbe/rekonštrukcii
 • po1  po2