premena starého cintorína na nový park

Užitočné informácie pre návštevníkov Nového parku

Užitočné informácie pre návštevníkov Nového parku:

- prevádzkový poriadok

- informácie o prvkoch ihriska

- otváracie hodiny

 

Obsah stránky sa pripravuje