Projektové žiadosti o dotácie

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2019

Dotácia na požiarnu zbrojnicu 

Zelené obce

Program ochrany prírody 

SFZ 

VUC dotácie 

Dotácie z úradu vlády

Dotácia na obnovu kamerového systému v Meste Leopoldov

Environmentálny fond – podpora triedenia odpadu

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2018

SFZ 

VUC dotácie 

Dotácie z úradu vlády

Dotácia na obnovu kamerového systému v Meste Leopoldov


Žiadosti o dotácie v roku 2017

  

 

výzva TTSK č.5/2017

 Názov projektu

,,Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2017“ Na základe výzvy TTSK č.5/2017 (na podujatie Beh mestom Leopoldov -7. ročník)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

900,- Eur

Schválená výška dotácie

800,- Eur

Výška spoluúčasti

1950,- Eur

Termín realizácie

jún 2017

 

 VÝZVA TTSK Č.1/2017
 Názov projektu

,,Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017“ Na základe výzvy TTSK č. 1/2017 (na (podujatie ,,Vráťme Slovensku harmoniku“ – 10. ročník) 

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

1100,- Eur

Schválená výška dotácie

400,- Eur

Výška spoluúčasti

1600,- Eur

Termín realizácie

september 2017

 

VÝZVA TTSK Č.2/2017
 Názov projektu

,,Podpora mládežníckych aktivít v roku 2017“ Na základe výzvy TTSK č. 2/2017 (na podujatie ,,Festival hier a zábavy“ – 2.ročník“)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

1450,- Eur

Schválená výška dotácie

500,- Eur

Výška spoluúčasti

1750,- Eur

Termín realizácie

december 2017

 

VÝZVA TTSK Č.3/2017
 Názov projektu

,,Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“ Na základe výzvy TTSK č. 3/2017 (na podujatie ,,Zábavné a poznávacie podujatia pre sociálne odkázaných občanov“)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

900,- Eur

Schválená výška dotácie

900,- Eur

Výška spoluúčasti

1000,- Eur

Termín realizácie

október/december 2017

 


VÝZVA TTSK Č.4/2017
 Názov projektu

,,Podpora aktivít zameraných na podporu zdravia a prevencie chorôb v TTSK“ Na základe výzvy č.4/TTSK (na podujatie ,,Súťaž pre deti a mládež a rodiny – v zdravom tele hravý duch – LEO NIGT RIDE“)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

1150,- Eur

Schválená výška dotácie

1150,- Eur

Výška spoluúčasti

1250,- Eur

Termín realizácie

október 2017

 


   VÝZVA MInisterstva Vnútra
 Názov projektu

Požiarna zbrojnica – žiadosť o dotáciu na Ministerstvo vnútra v rámci projektu podpora a dobudovanie požiarnych zbrojníc a technického vybavenia pre hasičské zbory

Zdroj financovania

Ministerstvo vnútra

Požadovaná výška dotácie

144000,- Eur

Schválená výška dotácie

0,- Eur

Výška spoluúčasti


Termín realizácie

 2018

 

 VÝZVA MINISTERSTVA VNÚTRA
 Názov projektu

Hasičské auto IVECO a protipovodňový vozík žiadosť na Ministerstvo vnútra za účelom podpory technickej vybavenosti hasičského zboru

Zdroj financovania

Ministerstvo vnútra

Požadovaná výška dotácie

auto, vozík

Schválená výška dotácie

0,- Eur

Výška spoluúčasti


Termín realizácie

 december 2017

 

VÝZVA Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
 Názov projektu

Žiadosť o finančný príspevok na rok 2017 z projektu SFZ „podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Zdroj financovania

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Požadovaná výška dotácie

22762,38 ,- Eur

Schválená výška dotácie

0,- Eur

Výška spoluúčasti

7587,46 ,- Eur

Termín realizácie

31.10.2017

 

 VÝZVA IROP-PO2-SC222-2016-13

 Názov projektu

Modernizácia odborný učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Zdroj financovania

IROP-PO2-SC222-2016-13

Požadovaná výška dotácie

107 418,82 ,- Eur

Schválená výška dotácie


Výška spoluúčasti

5 653,62 ,- Eur

Termín realizácie

po schválení

 

VÝZVA OP Kvalita životného prostredia


 Názov projektu

 Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zdroj financovania

OP Kvalita životného prostredia

Požadovaná výška dotácie

123692,85 ,-Eur

Schválená výška dotácie


Výška spoluúčasti

6510,15 ,- Eur

Termín realizácie

po schválení

 


VÝZVA ministerstva vnútra
 Názov projektu

Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Zdroj financovania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, odbor plánovania a koncepcií Bratislava 

Požadovaná výška dotácie

30000 ,- Eur

Schválená výška dotácie


Výška spoluúčasti

191 779,72 ,- Eur

Termín realizácie

December 2017-jún 2018


     

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.