Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Projektové žiadosti o dotácie

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2021

Fond na podporu športu

Centrálny krízový fond

Environmentálny fond - zametacie auto

Nadácia PONTIS

Dotácia z VÚC Trnava - Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - dotácia na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v základnej škole

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2020

Centrálny krízový fond

Environmentálny fond - zametacie auto

Dotácia z Ministerstva školstva SR

Dotácia z Úradu vlády SR na obnovu vojnových hrobov

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2019

Dotácia na požiarnu zbrojnicu 

Zelené obce

Program ochrany prírody 

SFZ 

VUC dotácie 

Dotácie z úradu vlády

Dotácia na obnovu kamerového systému v Meste Leopoldov

Environmentálny fond – podpora triedenia odpadu

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2018

SFZ 

VUC dotácie 

Dotácie z úradu vlády

Dotácia na obnovu kamerového systému v Meste Leopoldov


Žiadosti o dotácie v roku 2017

  

 

výzva TTSK č.5/2017

 Názov projektu

,,Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2017“ Na základe výzvy TTSK č.5/2017 (na podujatie Beh mestom Leopoldov -7. ročník)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

900,- Eur

Schválená výška dotácie

800,- Eur

Výška spoluúčasti

1950,- Eur

Termín realizácie

jún 2017

 

 VÝZVA TTSK Č.1/2017
 Názov projektu

,,Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017“ Na základe výzvy TTSK č. 1/2017 (na (podujatie ,,Vráťme Slovensku harmoniku“ – 10. ročník) 

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

1100,- Eur

Schválená výška dotácie

400,- Eur

Výška spoluúčasti

1600,- Eur

Termín realizácie

september 2017

 

VÝZVA TTSK Č.2/2017
 Názov projektu

,,Podpora mládežníckych aktivít v roku 2017“ Na základe výzvy TTSK č. 2/2017 (na podujatie ,,Festival hier a zábavy“ – 2.ročník“)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

1450,- Eur

Schválená výška dotácie

500,- Eur

Výška spoluúčasti

1750,- Eur

Termín realizácie

december 2017

 

VÝZVA TTSK Č.3/2017
 Názov projektu

,,Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“ Na základe výzvy TTSK č. 3/2017 (na podujatie ,,Zábavné a poznávacie podujatia pre sociálne odkázaných občanov“)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

900,- Eur

Schválená výška dotácie

900,- Eur

Výška spoluúčasti

1000,- Eur

Termín realizácie

október/december 2017

 


VÝZVA TTSK Č.4/2017
 Názov projektu

,,Podpora aktivít zameraných na podporu zdravia a prevencie chorôb v TTSK“ Na základe výzvy č.4/TTSK (na podujatie ,,Súťaž pre deti a mládež a rodiny – v zdravom tele hravý duch – LEO NIGT RIDE“)

Zdroj financovania

VÚC Trnava

Požadovaná výška dotácie

1150,- Eur

Schválená výška dotácie

1150,- Eur

Výška spoluúčasti

1250,- Eur

Termín realizácie

október 2017

 


   VÝZVA MInisterstva Vnútra
 Názov projektu

Požiarna zbrojnica – žiadosť o dotáciu na Ministerstvo vnútra v rámci projektu podpora a dobudovanie požiarnych zbrojníc a technického vybavenia pre hasičské zbory

Zdroj financovania

Ministerstvo vnútra

Požadovaná výška dotácie

144000,- Eur

Schválená výška dotácie

0,- Eur

Výška spoluúčasti


Termín realizácie

 2018

 

 VÝZVA MINISTERSTVA VNÚTRA
 Názov projektu

Hasičské auto IVECO a protipovodňový vozík žiadosť na Ministerstvo vnútra za účelom podpory technickej vybavenosti hasičského zboru

Zdroj financovania

Ministerstvo vnútra

Požadovaná výška dotácie

auto, vozík

Schválená výška dotácie

0,- Eur

Výška spoluúčasti


Termín realizácie

 december 2017

 

VÝZVA Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
 Názov projektu

Žiadosť o finančný príspevok na rok 2017 z projektu SFZ „podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Zdroj financovania

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Požadovaná výška dotácie

22762,38 ,- Eur

Schválená výška dotácie

0,- Eur

Výška spoluúčasti

7587,46 ,- Eur

Termín realizácie

31.10.2017

 

 VÝZVA IROP-PO2-SC222-2016-13

 Názov projektu

Modernizácia odborný učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Zdroj financovania

IROP-PO2-SC222-2016-13

Požadovaná výška dotácie

107 418,82 ,- Eur

Schválená výška dotácie


Výška spoluúčasti

5 653,62 ,- Eur

Termín realizácie

po schválení

 

VÝZVA OP Kvalita životného prostredia


 Názov projektu

 Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zdroj financovania

OP Kvalita životného prostredia

Požadovaná výška dotácie

123692,85 ,-Eur

Schválená výška dotácie


Výška spoluúčasti

6510,15 ,- Eur

Termín realizácie

po schválení

 


VÝZVA ministerstva vnútra
 Názov projektu

Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Zdroj financovania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, odbor plánovania a koncepcií Bratislava 

Požadovaná výška dotácie

30000 ,- Eur

Schválená výška dotácie


Výška spoluúčasti

191 779,72 ,- Eur

Termín realizácie

December 2017-jún 2018


     

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.