Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Projektové žiadosti o dotácie

Žiadosti o dotácie v roku 2022

Gojdičova/Štúrova - úprava vnútrobloku

Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami v meste Leopoldov/2022

Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov

Zametacie a čistiace auto

Podpora udržateľnosti a odolnosti Mestskej knižnice v súvislosti s pandémiou Covid 19

Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov

Envirofond - knižnica

Podpora opatrovateľskej služby v meste Leopoldov

Knižnica - vybavenie

Vnútrobloky

Leopoldovský tenisový klub

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2021

Fond na podporu športu

Centrálny krízový fond

Environmentálny fond - zametacie auto

Nadácia PONTIS

Dotácia z VÚC Trnava - Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - dotácia na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v základnej škole

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2020

Centrálny krízový fond

Environmentálny fond - zametacie auto

Dotácia z Ministerstva školstva SR

Dotácia z Úradu vlády SR na obnovu vojnových hrobov

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2019

Dotácia na požiarnu zbrojnicu 

Zelené obce

Program ochrany prírody 

SFZ 

VUC dotácie 

Dotácie z úradu vlády

Dotácia na obnovu kamerového systému v Meste Leopoldov

Environmentálny fond – podpora triedenia odpadu

 

ŽIADOSTI O DOTÁCIE V ROKU 2018

SFZ 

VUC dotácie 

Dotácie z úradu vlády

Dotácia na obnovu kamerového systému v Meste Leopoldov


Žiadosti o dotácie v roku 2017

Výzva TTSK č. 5/2017 Projekt športových aktivít pre všetkých v roku 2017 (výška dotácie 800 eur)  

 

výzva TTSK č.5/2017


Výzva TSK Č.1/2017 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017“ Na základe výzvy TTSK č. 1/2017 (na podujatie Vráťme Slovensku harmoniku – 10. ročník (výška dotácie 400 eur)


VÝZVA TTSK Č.2/2017 odpora mládežníckych aktivít v roku 2017“ Na základe výzvy TTSK č. 2/2017 na podujatie Festival hier a zábavy – 2.ročník (výška dotácie 500 eur)


VÝZVA TTSK Č.3/2017 Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“ Na základe výzvy TTSK č. 3/2017 (na podujatie ,,Zábavné a poznávacie podujatia pre sociálne odkázaných občanov (výška dotácie 900 eur)


VÝZVA TTSK Č.4/2017 Podpora aktivít zameraných na podporu zdravia a prevencie chorôb v TTSK. Na základe výzvy č.4/TTSK (na podujatie Súťaž pre deti a mládež a rodiny – v zdravom tele hravý duch – LEO NIGT RIDE)


VÝZVA MInisterstva Vnútra ožiarna zbrojnica – žiadosť o dotáciu na Ministerstvo vnútra v rámci projektu podpora a dobudovanie požiarnych zbrojníc a technického vybavenia pre hasičské zbory


 VÝZVA MINISTERSTVA VNÚTRA Hasičské auto IVECO a protipovodňový vozík žiadosť na Ministerstvo vnútra za účelom podpory technickej vybavenosti hasičského zboru

 

VÝZVA Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR Žiadosť o finančný príspevok na rok 2017 z projektu SFZ „podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR


 VÝZVA IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia odborný učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldo


VÝZVA OP Kvalita životného prostredia Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

VÝZVA ministerstva vnútra Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.