Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

časť cintorína po novom

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA

  • architektonická / urbanistická štúdia _ bez realizácie

  • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ bez realizácie

  • územné konanie _ bez realizácie

  • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 12/2015

  • stavebné konanie _ 07/2016

  • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 12/2015

  • výber dodávateľa _ 04/2016-07/2016

Autori: 2021 architekti

 

Charakteristika

Na cintoríne si v poslednom období ľudia okolo hrobových miest betónujú chodníky. Stáva sa, že tieto plochy na seba ideálne nenadväzuj (resp. sú z materiálu rôznej kvality, v rôznej výške, pri niektorých hroboch chýbajú,...). Preto sa mesto rozhodlo spraviť v novej sekcii jednotnú infraštruktúru, vytvorením jednotnej betónovej plochy s vynechanými miestami pre budúce hrobové miesta. Takáto plocha je jednoducho prístupná, pohodlne aj pre starších obyvateľov mesta. Občania zároveň nemusia prípadným obrubám nových hrobov realizovať základ, obruby môžu byť položené priamo na dosku. Jednotná solídna doska umožňuje realizáciu jednoduchšieho pomníka, napr. bez drahých kamenných dosiek, ktoré prekrývajú hrobové miesto, napr. so zachovaním zelene v rámci hrobového miesta. Častý argument ľudí pre nerealizovanie zeleného hrobu je potrebná prílišná starostlivosť o zeleň. Mesto rieši tento problém prostredníctvom nasadenia lúčnej zmesi na hrobových miestach, ktoré sú zatiaľ bez majiteľov. Údržba takejto lúčnej zmesi je pomerne nenáročná (kosenie 1-2 krát do roka). Takto sa mesto snaží občanom ukázať lacný spôsob riešenia hrobového miesta, nenáročný na údržbu a svojou estetikou kultivovaný. Súčasťou projektu rozšírenia cintorína bolo aj realizovanie jednotného mobiliáru (lavičiek a studničiek). Pôvodné lavičky boli 5 rôznych typov. Bolo to asi najmä preto, že keď sa cintorín rozširoval pôvodný typ lavičky sa už nevyrábal. Návrh nových lavičiek a studničiek sa snaží predchádzať takejto situácii. Nové lavičky sú jednoduchého jednotného vzhľadu, ktorý by mal byť jednoducho napodobniteľný aj v budúcnosti a dá sa naň nadviazať. Súčasťou dodávky stavby, bola napríklad aj oceľová forma, pre výrobu nových lavičiek. 

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Vizualizácia 

Technická správa 

 

FOTODOKUMENTÁCIA

Pôvodný stav

Realizácia

Budovanie novej hrobovej sekcie na cintoríne - dekoratívna grafika   Budovanie novej hrobovej sekcie na cintoríne - dekoratívna grafika   Budovanie novej hrobovej sekcie na cintoríne - dekoratívna grafika

Po výstavbe/rekonštrukcii 

Nová hrobová sekcia na cintoríne po realizácii - dekoratívna grafika   Nová hrobová sekcia na cintoríne po realizácii - dekoratívna grafika   Nová hrobová sekcia na cintoríne po realizácii - dekoratívna grafika