Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Hlavným cieľom projektu bolo zníženie množstva biologického odpadu, ktorý sa vyhadzuje do zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obstaraním kompostérov.

 

Charakteristika

Mesto prerozdelilo konečným užívateľom bezodplatne kompostéry z objemom 800l alebo 1 000l podľa veľkosti pozemku na základe zmluvy o výpožičke, v ktorej sú upravené aj povinnosti konečných užívateľov kompostérov. Ku každému kompostéru dostali domácnosti príručku s obsahom: čo kompostovať, ako správne kompostovať, o prínosoch domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní kompostu.

Časť kompostérov mesto využíva pre svoje potreby, aby predchádzalo vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z verejných priestranstiev, ktoré spravuje. Mesto pripravilo informačnú kampaň o kompostovaní formou workshopov a informačných prednášok. V rámci nich sa zameralo na deti na základných školách a na verejnosť, ako pôvodcu vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Samostatný blok informačnej kampane bol venovaný zamestnancom mesta, ktorí majú priamy dosah na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste, aby vedeli správne predchádzať vzniku BRKO a využiť vzniknutý kompost. Zamestnanci mesta sú nápomocní obyvateľom v prípade otázok týkajúcich sa kompostovania a dozerajú na správny výber odpadov uložených do kompostérov.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Stručný opis projektu